Publisert: 08. juni 2010
Rotvoll 3
FOTLENKER: Her er en av sengene på Rotvoll med reimer, fot- og håndlenker. Foto: Kjell-Ivar Myhr.

Psykiatri på museum

Psykiatri på museum

Tvangstrøyer, fotlenker og instrument for skallemåling har havnet på museum.

- Vi har vært rundt og tømt loft og kjellere og funnet veldig mye interessant, sier Olav Rolstad til NAPHA.no.

Han er en av ildsjelene i TPS (Trøndelag Psykiatriske Sykehus) pensjonistforening, som har jobbet for å etablere Psykiatrisk historisk museum på Rotvoll i Trondheim.

Det ble åpnet i 1992, men har fram til nå bare vært tilgjengelig ved avtale. Fra mai i år er det fast åpningstid annehver søndag mellom klokka 12 og 16.

- Vi mener at dette er en viktig del av vår historie, som det er verdt å ta vare på og vise fram. Det gjelder ikke minst for nye generasjoner, sier Rolstad.

Autentisk

Museet er lagt til autentiske omgivelser i en bygning som er slik den var i 1872, da Rotvoll tok imot sine første pasienter.

Her var det en kvinneavdeling, hvor det kunne være 20 pasienter. Den ble kalt DK, som innebar at det ble regnet som en tung og vanskelig pasientgruppe. 

Men museet viser ikke bare gjenstander fra Rotvoll. Her er det også samlet inn mange interessante ting fra andre psykiatriske sykehus i Trøndelag; både Reitgjerdet, Østmarka og Ringvold.

Fengselspreg

Norsk psykiatrisk historie har vært preget av tvang og overvåking.

Det viser gjenstandene i museet, som tvangstrøyer, fot- og håndlenker, apparat for elektrosjokk og instrumenter for skallemåling. 

Men også bygningen, som i seg selv et viktig kulturminne, sier mye om hvordan datidens psykiatriske pasienter hadde det.

Her er det blant annet små pasientrom med kikkehull i dørene, som gir et klart fengselspreg.

Anne tid

- Det var en annen tid den gangen. Utviklingen innen det psykiske helsearbeidet har vært stor her i landet, sier Rolstad.

Han jobbet selv på Rotvoll fra 1951 til i midten av 80-tallet, da sykehuset ble lagt ned. 

Seinere jobbet han som hovedtillitsvalgt i Fagforbundet (tidligere Kommuneforbundet) fram til han gikk av med pensjon i 1990.

- Psykiatrien har vært et stebarn i det norske samfunnet. Det er stadig lovt opprustning, men det gjenstår ennå mye, mener Olav Rolstad.

Mer synlig

Psykiatrisk historisk museum på Rotvoll vil bli mer synlig i tida framover.

I tillegg til fast åpningstid, jobbes det med å få laget en egen informasjonsbrosjyre og nettside for museet.

På den første åpningsdagen - 9. mai i år - var så mange som 123 besøkende innom lokalene på Rotvoll. Det kan tyde på at interessen for psykiatrihistorien er stor.

Flere museer

Det finnes flere mindre psykiatriske museer rundt omkring i landet, men de drives stort sett av ildsjeler med små ressurser, slik som på Rotvoll.

Mange har pekt på viktigheten av å ta vare på denne historien og advart mot at sentrale deler av den kan gå tapt.

Forfatteren Thorvald Steen, som blant annet har skrevet om Gaustad sykehus, har uttalt til Psykiskhelse.no at museene spiller en avgjørende rolle i psykiatrihistorien. 

Han viser til at minst en fjerdedel av befolkningen er i psykiatrien en eller annen gang, og berøres direkte. I tillegg berøres alle pårørende og venner.

- Psykiatrihistorien gjelder alle. Vi risikerer å slette ut vår egen historie, sier Thorvald Steen.

 Rotvoll 5

ILDSJEL: Olav Rolstad er en av ildsjelene bak Psykiatrisk historisk museum på Rotvoll. Foto: Kjell-Ivar Myhr.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen