Publisert: 04. oktober 2010
COLOURBOX553586

NAPHA markerer Verdensdagen

NAPHA markerer Verdensdagen

Vi inviterer til en hyggelig ettermiddag med foredrag og musikk på Cafe Ni Muser i Trondheim førstkommende søndag.

Verdensdagen er landets største dugnad for psykisk helse, og arbeid og psykisk helse er tema dette året.   

"Et arbeidsliv for alle ?"
er tittelen på arrangementet på Cafe Ni Muser. Hensikten er å sette arbeid og psykisk helse på dagsorden utifra ulike innfallsvinkler i en hyggelig, uformell ramme, sier faglig rådgiver Gry Stub i NAPHA.

 
Rådgiver Bente Adsen ved NAVs Arbeidslivssenter i Trondheim vil fortelle om hvordan NAV arbeider: hvordan få folk med psykiske vansker til å komme i arbeid og stå i arbeid. Råd og veiledning til arbeidsgivere står også sentralt.

 
Petter Rakett Jørgensen, scenekunstner og musiker, med brukererfaring, vil belyse tema på sin måte gjennom en tekst han har laget og som han framfører: "Intervjuet". Han vil også bidra med egenkomponert musikk.


Spesialkonsulent Ingunn Flakne Solberg ved Kompetansesenter Rus Midt-Norge skal presentere nettverket Alor-Midt - et arbeidsliv og rusnettverk i Sør-Trøndelag, og NAPHA ved leder Trond Hatling og faglig rådgiver Dagfinn Brørs skal samtale om tema brukererfaring son ressurs i arbeidslivet. Brørs er en av flere rådgivere i NAPHA som har brukererfaring.

Kompetansesenterforum
Arrangementet er et samarbeid mellom flere av kompetansesentrene i Midt-Norge. Sentrene har gått sammen om et samarbeidsforum kalt Kompetansesenterforum som møtes med jevne mellomrom for å utveksle erfaringer og samordne aktiviteten opp mot kommunene. Forumet hadde også et lignende arrangement på Verdensdagen i fjor.

Arrangementet på Cafe Ni muser er gratis og åpent for alle.

Flere hundre arrangement
Så langt har Mental Helse registert rundt 300 ulike arrangementer rundt omkring i landet i anledning dagen, men erfaringsmessig er det langt flere fordi det er ikke alle som blir rapportert inn til Mental Helse, sier prosjektkoordinator for Verdensdagen i Mental Helse, Hanne Gullerud.

Hun kan fortelle at aktivitetene og arrangementene er mangfoldig. I dag tidlig var det f.eks en stor aksjon i Oslo der 100 frivillige sammen med representanter fra HSH, LO, Arbeidstilsynet og NAV delte ut 20 000 brosjyrer og kaffe til mennesker på vei til jobb.

Arrangementet på Cafe Ni Muser starter førstkommende søndag kl.17.00

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen