Publisert: 03. november 2010
Ill.foto: Politibil
POLITIOPPDRAG: Ny studie har sett på politiets arbeid med psykiatri i Vestfold. Foto: www.colourbox.no

Vold i 6 av 757 psykiatrioppdrag

Vold i 6 av 757 psykiatrioppdrag

Det viser en fersk studie av alle politioppdrag merket som psykiatri/sykdom i Vestfold politidistrikt i 2009.

- Dramatiske hendelser som involverer psykiatriske pasienter får ofte store medieoppslag, noe som kan farge folks oppfatning av psykisk syke generelt. Psykisk syke er en veldig heterogen gruppe, og det blir feil både å si at alle er farlige og at ingen er farlige. Men jeg vil vel påstå, selv om det mangler sammenlignbare tall både for psykiatrioppdrag og andre oppdrag politiet utfører, at det ble funnet færre voldsepisoder enn det mange forventet i studien.
Det skal allikevel sies at volds- og risikovurderinger er et viktig verktøy - men at fare for vold verken bør over- eller undervurderes.

Det sier kvinnen bak rapporten, Henriette Kaasa som til daglig jobber som miljøterapeut og koordinator i Tønsberg kommune.

Kunnskapsbasert tilnærming
Hun har også skrevet en master i psykologi om psykiatrioppdrag i politiet. På  oppdrag fra Samarbeidsforumet for politi, psykiatri og kommuner i Vestfold har hun undersøkt hva som ligger bak alle oppdrag registrert som psykiatri/sykdom i politiloggen for 2009. Til sammen 757 oppdrag. Samarbeidsforumet ønsket å vite mer om tilstanden i Vestfold for å kunne ha en kunnskapsbasert tilnærming til tema.Kaasa synes det er viktig å gå bak tallene.

- Mye av debatten rundt psykiatrioppdrag har vært preget av myter og overforenklinger, og det har manglet et kunnskapsgrunnlag å debattere ut i fra. Overordnet sett handler dette om samhandling mellom etater i det offentlige, politiets ressursbruk, psykisk sykes rettssikkerhet - dette er store og viktige temaer som bør drøftes på et solid kunnskapsgrunnlag fremfor synsing, sier Kaasa.

"Gjengangermyten" holder ikke
Hun har tatt utgangspunkt i at det er mange antagelser rundt tema og prøvd å se om disse stemmer med virkelighetenEn antagelse er f.eks at et lite antall "gjengangere" står for størstedelen av politiets psykiatrioppdrag.

-Det er interessant å se at "gjengangermyten" ikke holder vann. I studien ble det identifisert 21 gjengangere - de sto for 154 oppdrag i 2009. Tilsvarende sto gruppen som kun var registrert med en "Sykdom/psykiatri"-melding for 195 oppdrag i 2009. Mange av disse sakene dreier seg om melding om selvmordsfare hvor personen kan være i en akutt livskrise uten å ha verken en diagnose eller historikk hos helsevesen og/eller politi.

Studien viser også at det er stor variasjon når det gjelder hvem som er melder - dvs. at det er mange som kontakter politiet om psykiatrioppdrag. Disse oppdragene eksisterer altså ikke i et vakuum mellom politi og spesialisthelsetjeneste.

Det er også et interssant funn at det i liten grad utøves makt, og tilsvarende utsettes polititjenestemennene relativt sjelden for vold og trusler, synes Kaasa. 

Kompetanseheving
Hun ønsker at studien skal brukes aktivt av både helsevesen, politi og andre for å synliggjøre utfordringer i første omgang. Deretter må man gjøre noe med utfordringene. Har man møtepunkter? Kontaktpersoner? Gode lokale rutiner? etc.

- I tillegg håper jeg at ledere i ulike etater ser behovet for en kompetanseheving på relevante områder. Vet helsepersonell når politiet skal kontaktes, og hvilke krav som er satt for å be om bistand? Vet de hva politiet ikke skal brukes til? På politisiden har mange gitt uttrykk for at  de ønsker bedre opplæring i hvordan slike oppdrag skal håndteres og kunnskap om psykiatrien. Hva skal til for å bli tvangsinnlagt? Hva innebærer det å være psykotisk?

Hovedpoenget her må være at kompetanseheving må være relevant og kortfattet - fremfor f.eks store ord og lite handling på en konferanse eller et nytt rundskriv som bare dumper ned i posthylla, sier Henriette Kaasa. 

Studien er publisert i NAPHAs kunnskapsbase.

NY RAPPORT: Henriette Kaasa står bak en studie om politiets psykiatrioppdrag i Vestfold.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen