Publisert: 25. januar 2011
Ill.foto: Telling
VIL TELLE: Helsedirektoratet skal nå vurdere om registrering av re-innleggelser kan være nyttig og mulig. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Teller ikke re-innleggelser

Teller ikke re-innleggelser

Kan kanskje si noe om effektiviteten i behandlingstilbudet

– En undersøkelse antydet at 25 prosent av alle innleggelser innen rusfeltet er re-innleggelser, sier Arne Johannesen, direktør for Avdeling psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet.

I dag har helsemyndighetene ingen kartlegging av den type opplysninger.

Det til tross for at antallet re-innleggelser kan være en mulig indikasjon på hvor effektivt behandlingstilbudet er for pasienter med dobbeltdiagnoser.

Problemet

I somatikken telles re-innleggelser. Det skjer ikke i psykiatrien, mens i rusbehandlingen mangler det en felles standard for hvordan re-innleggelser skal registreres.

Problemet er at de regionale helseforetakene og private institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) rapporterer re-innleggelser ulikt.

– De undersøkelsene som finnes av re-innleggelser er upålitelige fordi forståelsen av hva som skal rapporteres er ulik, sier Johannesen. 

Nytt forsøk

Det skal nå undersøkes om re-innleggelser kan være en nyttig kvalitetsindikator.

Dette skjer når Helse- og omsorgsdepartementet nå har til vurdering et nytt rammeverk som kan sette en felles standard for utvikling av kvalitetsindikatorer.

Utkastet er utarbeidet av Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret.

Vanskelig 

– Det er vanskelig å finne gode indikatorer på effektiv behandling, men vi gjør nå et forsøk, sier Johannesen.

Han viser til noen utenlandske studier av metodikken rundt ACT-team, som indikerer at dette kan være et effektivt behandlingstilbud.

Problemet her er at studiene ikke er sammenlignbare.

Flere studier

Noen studier fra USA viser hva slags behandlingsformer som gir færre re-innleggelser.

Tilsvarende studier finnes ikke i Europa. 

– Jo mer spesifikke vi ønsker å være, jo grundigere materiale trenger vi å legge til grunn. Og forskningen vi har hatt hittil, har ikke vært god nok til dette formålet, sier Arne Johannesen.

DIREKTØR: Arne Johannesen. Foto: Helsedirektoratet.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen