Publisert: 26. januar 2011
Arnhild Lauvik og Odd E. Havik innledet på konferansen
Innledere på "Forskning nytter!": Arnhild Lauveng og Odd E.Havik er begge opptatt av at hvordan forskning og praksis må være forbundet i et vekselspill.(Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Forskning nytter - hvis den tas i bruk

Forskning nytter - hvis den tas i bruk

Det kan gå 70 år før nyttig kunnskap fra forskning blir satt ut i praksis. - Forskning og praksis må samkjøres, sier Odd E. Havik.

På konferansen Forskning nytter! i Oslo i dag innledet Odd E. Havik, professor ved Universitet i Bergen, med å understreke hvor viktig utvekslingen mellom forskning og praksis er.  

- Det finnes eksempler på at det har tatt 70 år før forskningsbasert kunnskap blir brukt i praksis, fortalte han til en fullsatt sal i kongressenteret i Folkets Hus.

Havik refererte også til studier fra Nederland og Storbritannia som viser at 30-40 % av pasientene i disse landene ikke får behandling og pleie i samsvar med nåværende kunnskapsbasis.

Han trakk fram hvor viktig det er at forskningen flyttes ut i klinikk, fordi det er i den praktiske virkeligheten vi ser om metoder og behandlinger har effekt.

Vil ikke forandre praksis

- En kraftig brems kan det være hvis ekspertkunnskapen får råde alene. Det finnes en motstand mot å følge retningslinjer, og kanskje spesielt nye retningslinjer. Behandlerne vil selv bestemme hva de skal gjøre og hvordan.

Det er fortsatt mer vanlig at guruen på veggen bestemmer hvilken behandling som skal gis, enn det er at pasienten på andre siden av bordet gjør det.

Arnhild Lauveng var neste taler ut. Hun utfordret Havik noen hakk videre og mente at veien må gå fra praksis til forskning og så tilbake til praksis igjen. 

Et mangfold av terapier

- Vi lager mange gode prosjekter i Norge i dag, det gjøres så mye flott. Men, så avsluttes prosjektene eller en ildsjel slutter og begynner i ny jobb, det gode tiltaket og kunnskapen om det forsvinner, sa Arnhild Lauveng.

Psykolog Arnhild Lauveng er doktorgradsstipendiat knyttet til Ahus. Hun mener et større mangfold av behandlinger og teknikker må bli akseptert og gjort til gjenstand for forskning.

- Hvis en bruker har hatt nytte av f.eks. musikkterapi fortjener det å bli dokumentert, sier hun.

Konferansen "Forskning nytter!" blir arrangert av Forskningsrådet i samarbeid med Rådet for Psykisk helse. Et bredt spekter av forskningsprosjekter og forskningsresultater om psykisk helse blir presentert.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen