Publisert: 26. januar 2011.   Endret: 14. oktober 2015
Enslige mindreårige flykninger

Enslige mindreårige flyktninger er sårbare uten nettverk. Sosialarbeideren kan representere den første nære relasjonen i Norge.

Mindreårige flyktninger i psykisk risikosone

Mindreårige flyktninger i psykisk risikosone

De har lagt ut på reise alene og kommet til et nytt land alene. FN har karakterisert dem som de mest sårbare av alle barn.

Enslige mindreårige asylsøkere er i risikosonen for depresjon og andre psykiske lidelser. I et forskningsprosjekt kalt Ungdom, Kultur og Mestring, har Nasjonalt Folkehelseinstitutt snakket med barn som vokser opp i to kulturer.

På konferansen "Forskning nytter!" i Oslo 26. januar, 2011 (presenterte Brit Oppedal deler av rapporten som Folkehelseinstituttet la frem 19. januar, 2011.

Ulike beskyttelsesfaktorer

Alle barn er ømfientlige for konflikter og bekymringer i nære relasjoner. Sosiale ferdigheter og mestring er også viktige faktorer hvis et menneske skal ha en trygg basis, sa Brit Opedal.  

- Spesielt for de enslige mindreårige asylsøkerne er at de også kan være utsatt for diskriminering, identitetskrise eller bekymring for familie og situasjon i hjemlandet, sa Brit Oppedal.

-Uvisshet stresser

Noen har traumer med seg i baggasjen. Mange sliter med vonde minner og mareritt. Bekymring og uvisshet øker stressnivået for disse ungdommene.

- Noen av dem som sliter mest med psykiske plager, er de som ikke vet om foreldrene i hjemlandet lever eller ikke, fortalte Brit Oppedal.

Mangler nettverk

Etter at enslige mindreårige har fått opphold i Norge, må de gjennopprette et nettverk rundt seg. Det handler om å holde kontakt med hjemlandet og ikke minst opprette nye relasjoner i Norge.

Mange opplever stress knyttet til kulturelle koder. Det kan være vanskelig å knytte kontakter, forstå eller bli forstått i alle kulturbestemte nyanser.

-Vi mener det er viktig å hjelpe dem med å styrke de nære relasjonene i Norge og hjelpe dem å mestre stresset de lever med, sa Brit Oppedal.

Personlig involverte sosialarbeidere

Sosialarbeideren spiller en vikig rolle i dette arbeidet.

-For mange av ungdomene blir sosialarbeideren den første personen de har en nær relasjon til i Norge. Derfor bør ikke perioden med denne kontakten vare for kort. Flere av undommene vi har snakket med uttrykte bekymring for at kontakten med sosialarbeideren skal opphøre eller for at han eller hun ikke bryr seg om dem på ordentlig, sa hun.

Den profesjonelle distansen må kanskje vike for enda mer personlig engasjement.

- Enslige mindreårige flyktninger har større risiko for psykiske plager. Brit Oppedal, forsker ved Nasjonalt Folkehelsinstitutt. (Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA)

Kommenter:

Mer om

nyheter flyktninger enslige.mindreårige ungdom asylsøkere

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen