Endret: 11. februar 2011
Ill.foto: Trøst
GJENSIDIGHET: Grete-Marie Olsen er opptatt av gjensidigheten i relasjonen mellom bruker og hjelper. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

- Møt brukerne med REKE-prinsippet

- Møt brukerne med REKE-prinsippet

Respekt. Ekthet. Kunnskap. Empati.

- Det handler om å bli møtt som menneske, og ikke et undersøkelsesobjekt, sier Grete-Marie Olsen i Mental Helse.

Hun holdt nylig et opplysende foredrag på samlingen for Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser og behov for omfattende tjenester.

Olsen snakket om brukermedvirkning og la vekt på betydningen av hvilke holdninger brukerne blir møtt med av hjelpeapparatet.

Reke-prinsippet

Hun har utformet et eget postulat om dette.

- Jeg kaller det REKE-prinsippet, sier Olsen og forklarer at bokstavene står for respekt, ekthet, kunnskap og empati.

- Disse prinsippene må være styrende for kontakten mellom bruker og hjelper, mener hun.

Gjensidighet

Olsen er opptatt av gjensidigheten i relasjonen mellom bruker og hjelper.

- Vi brukere trenger at dere hjelpere virkelig lærer oss og sykdommen vår å kjenne, sier hun. 

- Men vi trenger også læring om våre helseproblemer, slik at vi vet hva som skjer og når det skjer. Bare det å sette ord på våre hverdagsproblemer, kan bidra til at vi forstår oss selv og våre problemer bedre, mener Grete-Marie Olsen.

Samlingen

Det nasjonale temanettverket om alvorlig psykiske lidelser hadde en to-dagers nettverkssamling i NAPHAs lokaler i Trondheim.

Programmet bød på foredrag, presentasjoner og gruppearbeid, blant annet fra Oppsøkende rusteam i Moss/Rygge (ORT).

Det var også et besøk på Østbyen helsehus, som driver et kommunalt etterbehandlingssenter for utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern.

Neste samling for temanettverket blir i juni måned.

Fram til den tid vil prosjektleder Gunnar Vold Hansen og hans kolleger ved Høgskolen i Østfold, i samarbeid med nettverkets deltakere, jobbe videre med å dokumentere gode praksiser i forhold til målgruppen.

REKE-PRINSIPIELL: Grete-Marie Olsen.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen