Publisert: 18. februar 2011
Lokalt kompetansenettverk i Ytre-Helgeland (777 x 614)
KOMPETANSE I YTRE-HELGELAND: Nettverket STORMKAST er klare for nye utfordringer. Foto: Gaute Strand.

Nettverket Stormkast finner ankerfeste!

Nettverket Stormkast finner ankerfeste!

På en liten øy i havgapet er det lett å føle seg ensom i jobben.

Kommer ferja i dag? Vinden river og bølgene står skyhøyt. I slike omgivelser er folk vant til å klare seg selv.

Danner nettverk

Lokalt kompetansenettverk i Ytre-Helgeland var samlet  på kaia i Sandnessjøen i går for å finne gode "ankerfester". En utfordring for de 15 psykisk helsearbeiderne fra kyst- og øykommunene er at de bor og jobber så spredt.

- Det er viktig å av og til se ansiktene til samarbeidspartnere. Nettverk bidrar til fellesskap, yrkesidentitet og rolleavklaring, sier Gaute Strand, faglig rådgiver i NAPHA.

NAPHA har laget program for denne samlingen i det lokale kompetansenettverket i samarbeid med regionalt kompetansenettverk (RKK).

Mil til nærmeste kollega

Øya Træna ligger 33 nautiske mil ute i havgapet. Berit Jensen er sykepleier og eneste ansatte som jobber med psykisk helse der.

- Med hurtigbåt tar det tre timer å reise til nærmeste klinikk, som ligger i Sandnessjøen. Jeg har ingen å diskutere saker med i det daglige, sier hun.

Taushetsplikten gjør det vanskelig å diskutere saker med legen i kommunen. Jensen må ta telefonen fatt. I nabokommunen Lurøy, sitter en annen helsearbeider. Hun jobber også alene.

- Vi ringes av og til og drøfter vanskelige saker anonymt, og dette er kanskje den beste veiledningen jeg har, sier Jensen.

Værhard styrke

Bare den som holder ut alene fungerer i et fellesskap, er det noe som heter.

Erfaringene fra å jobbe selvstendig på værharde utposter kan være en ressurs til kreativt samarbeid, mener Wigdis Helen Sæther, faglig rådgiver i NAPHA.

- Det ligger en styrke i å være vant til å jobbe selvstendig, sier hun. 

"Kor bærs det hen?"

Utfordringer etter opptrappingsplanen for psykisk helse, var noe av det som stod på programmet under nettverkssamlingen i Sandnessjøen.

Fred Müller, rådgiver ved Fylkesmannen i Nordland, oppfordret til tettere samarbeid mellom helsearbeidere i kommunene og ved DPS.

Dette er noe nettverksarbeid kan bidra til.

- Her har jeg fått nyttige innspill fra de andre kommunene, selv om ikke alle forstår helt min situasjon så langt ute på ei lita øy, sier Berit Jensen.

Samhandling

NAPHA mener de lokale kompetansenettverkene kan bidra med nye tanker om samhandling.

- Å arbeide kreativt sammen gir inspirasjon, sier Wigdis H. Sæther.

Det å gi hverandre anerkjennelse og komme frem til en felles forståelse av oppgavene, er noen av forutsetningene for å kunne lære av hverandre.

- Dagen og gruppearbeidet har vært fylt av entusiasme, engasjement og positiv energi, sier Gaute Strand fra NAPHA.

I Ytre-Helgeland har de kastet seg ut i det!

ENESTE PÅ TRÆNA: Sykepleier Berit Jensen er den eneste som arbeider med med psykisk helse på Træna. Foto: Gaute Strand.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen