Publisert: 01. mars 2011
Ressursgruppe i Bodø arrangerer temakafeer. Unni Borg til høyre
SAMARBEIDER I BODØ: Fra venstre: Gjøreld Pedersen/Burkerrådet ved Villa Vekst, Beate Sørvik Hansen/ Mental helse Bodø, Carl Eliassen/Marborg, Kurt Lyngved/Batteriet og Unni Borg/Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus.(Foto: Gull Pedersen)

Først ut fra skrivekurs: Temakafé

Først ut fra skrivekurs: Temakafé

Unni Borg skriver om temakafé i Bodø. Tiltaket hjelper mange ut av ensomhet og isolasjon.

"Samarbeid om temakafé i Bodø" er den første artikkelen i en serie praksiseksempler fra deltakerne på NAPHAs første skrivekurs. Ti kommuner deltok på kurset.

I mars blir åtte praksiseksempler publisert fortløpende i kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no.

Første forfatter ut

Først ut er Unni Borg, psykiatrisk sykepleier ved Oppfølgingstjeneste psykisk helse og rus i Bodø kommune. Hun var ikke i tvil da hun valgte å skrive om temakafeene i Bodø.

- Vi har fått til et utrolig godt samarbeid. Dette er noe jeg gjerne vil tipse andre om, sier hun.

Lærer av temakafé

Temakafeene i Bodø får stor oppslutning. 4-5 ganger i året inviteres interesserte til å diskutere et aktuelt tema, oppleve kunst og delta sosialt.

 - Vi lærer av hverandre. Både ressursgruppa og de som kommer byr på seg selv. Brukerne gir tilbakemelding om at de trives og får utbytte av å være der, sier Unni Borg.

Skrivekurs gir "gullstempel"

- Dette er midt i blinken sett i sammenheng med vår satsning på praksisnær dokumentasjon, sier Arve Almvik, redaktør for Psykiskhelsearbeid.no. 

Psykiskhelsearbeid.no er åpen for ALLE som vil skrive, men skrivekurstekstene får et "gullstempel". De skal være gode eksempler og inspirere andre som vil dokumentere praksis.

 

Flere artikler

Flere rykende ferske praksiseksempler ligger klare. Redaktøren gleder seg over å kunne presentere dem på løpende bånd i mars.

Dette er noe av det du får lese om:

  • smarte tips for å lykkes med individuell plan
  • en analyse med kritisk blikk på lavterskeltilbudet i en stor kommune
  • gruppetilbud i en liten kommune
  • gruppeterapi
  • en historie om hvordan natt kan oppleves
  • spesialteam

Blant forfatterne er Øystein Førre, Kårhild Løken, Hege Rismoen, Sverre Jørgensen, Sissel Bø Stene, Tore Gundersen og Håvard Hådem.

Skrivekurs og gullstempel

Gruppen av psykologer, sykepleiere, sosionomer, en lærer og en representant for brukere av psykisk helsetjenestene deltok på skrivekurs i NAPHAs lokaler i november og januar. 

Deltakerne lærte om å jobbe frem godt språk, holde fokus og bygge struktur i en tekst. Resultatet av skriveprosessen er praksiseksempler fra kommuner i hele landet.

Neste gruppe med skrivekurs-forfattere er allerede i gang. De publiserer sine praksiseksempler i april-mai.

Styrker praksisdokumentasjon

Å styrke praksisdokumentasjonen fra fagfeltet psyksisk helsearbeid er en av målsetningene til NAPHA. Kunnskap og erfaring vokser når det deles. Vi vet at det er mange som har noe på hjertet. Det er skrivekurset et bevis på.

- Det var nyttig å systematisere tankene og skrive om erfaringene vi har gjort oss, sier Unni Borg.

NAPHAs skrivekurs:

 FIRE GANGER i året arrangerer NAPHA denne typen skrivekurs for psykiskhelsearbeidere i kommunene.

KOMMUNE-NORGE: Et kriterium er at deltakerne representerer kommuner med geografisk spredning.

MÅL: Å styrke praksisdokumentasjon fra psykisk helsearbeid.

PUBLISERER i PSYKISKHELSEARBEID.no: Unni Borg, psykiatrisk sykepleier, Bodø har skrevet om temakafé og samarbeid.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen