Publisert: 28. mars 2011
Kjersti Wold (t.v.) og Gunn-Marit Uverud
"SVART GULL": Forfatter Kjersti Wold (f.v.) og prosjektleder Gunn-Marit Uverud håper mange ønsker å delta i skriveprosjektet "Svart gull". Foto: Thomas Øverbø, Erfaringskompetanse.no.

Setter vendepunkt på papiret

Setter vendepunkt på papiret

Nytt skriveprosjekt skal dokumentere brukererfaring

- Vi håper at mennesker som har vært gjennom en alvorlig krise, og som har opplevd bedring og vendepunkt, ønsker å dele det med oss, sier Gunn-Marit Uverud. 

Hun inviterer deltakere til å bli med i skriveprosjektet ”Svart gull”.

Det er et opplegg i samarbeid med Erfaringskompetanse.no, som samler inn- og gjør tilgjengelig erfaringer om psykisk helse i en egen kunnskapsbase.

Første gruppe  

Første gruppe er allerede i gang:

12 personer, som har vært gjennom og opplevd en form for psykisk krise, jobber nå med å feste sine erfaringer til papiret.

Kurset går over tre helger av to dager, under kyndig veiledning av skrivelærer og forfatter Kjersti Wold og traume-bevegelseseterapeut Nina Kihle.

Målet

Målet er at deltakerne skal formidle hva det var som bidro til vendepunktet i forhold til deres egen bedrings- og utviklingsprosess.

Initiativtaker og prosjektleder Gunn-Marit Uverud har egenfaring som bruker av psykiske helsetjenester.

Under sin sykdomsperiode savnet hun litteratur fra andre brukere om hva som fungerte bra i forhold til tilfriskning.

Samtaler

I de snart tre årene som har gått siden egen innleggelse og økende tilfriskning, har Uverud hatt samtaler med ulike saksbehandlere i NAV, Distriktspsykiatrisk Sykehus, Fontenehus og ikke minst andre mennesker med erfaringsbakgrunn innen psykisk helsevern.

Gjennom disse samtalene har hun fått forståelse av at en samling av brukererfaringer - med fokus på hva som var vendepunktet og gjorde tilfriskning mulig - vil bli godt mottatt i alle disse miljøene.

- Fokuset vil være å inspirere til økt skaperkraft og livsutfoldelse. Et annet mål er å evaluere selve prosessen og metoden som blir brukt. Det vil jeg gjøre i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, sier Uverud.

Forskning

Hun er for tiden tliknyttet studiet ”Samarbeidsbasert forskning innen psykisk helse” i Drammen.

- Skriveprosjektet vil foregå i Holmestrand og vi håper at historiene kan munne ut i en bok eller bli publisert elektronisk via Erfaringskompetanse.no, forteller Uverud.

Siden prosjektet allerede har nok deltakere til å fylle en til to tilsvarende kurs, arbeides det nå med å skaffe midler til dette.

Prosjektleder Uverud arbeider for tiden med å kunne tilby dette konseptet andre steder i landet.

TERAPEUT: Nina Kihle. Foto: Dagfinn Brørs.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen