Publisert: 29. april 2011
For fysisk aktivitet i behandling av psykiske lidelser: Toril Moe, Thomas Dahl Orø, Synne Lill Andresen
FYSISK PSYKISK HELSEARBEID: Toril Moe, Thomas Dahl Orø og Synne Lill Andresen tar et løft for fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet som behandling

Fysisk aktivitet som behandling

- Fysisk aktivitet må være behandling på lik linje med medisiner, mener Toril Moe.

 - Det har tatt lang tid å få aksept for at fysisk aktivitet også er en behandlingsform. Men, faktisk gjelder det samme for fysisk aktivitet som for piller – effekten uteblir hvis det ikke gjennomføres systematisk, sier Toril Moe.

Kongens fortjeneste medalje

Toril Moe har blant annet fått Kongens fortjeneste medalje i gull for sitt arbeid med fysisk aktivitet og helse. Hun startet som gymlærer på skolen for psykiatriske pasienter og har 30 år bak seg ved Gaustad Sykehus.

I går besøkte hun Napha, sammen med Thomas Dahl Orø og Synne Lill Andresen.

- Fysisk aktivitet er et aktuelt tema for psykisk helsearbeid som Napha ønsker å bidra til å spre kunnskap om. Derfor har vi invitert ressurspersoner på feltet til oss, sier Helle Wessel Anderson, faglig rådgiver i Napha.

Blir mindre aktive

For voksne er det anbefalt å være i fysisk aktivitet minst 30 minutter hver dag. I alle former virker fysisk aktivitet inn på mental helse. Handlingsplanen for fysisk aktivitet ser dette i et folkehelseperspektiv. I 2011 er tendensen at de som fra før var aktive, trener enda mer, mens de som fra før var inaktive, er enda mindre i aktivitet.

Blir dette tatt på alvor innenfor psykisk helsearbeid?

- Tenk på ditt eget dagligliv. Mens vi har for vane å planlegge nøye på andre områder både på jobben og hjemme, blir innslagene av fysisk aktivitet ofte mer tilfeldig. Trening som terapi betyr blant annet å sette den fysiske aktiviteten settes i system, sier Thomas Dahl Orø.

Dahl Orø er utdannet fra Norges Idrettshøyskole og arbeider ved Hjellestad-klinikken - et behandlingssted for rus i Bergen.

Oppfølging i kommunen

For mennesker med psykiske lidelser kan det være ekstra viktig å være fysisk aktiv. Men, det kan også være ekstra vanskelig å følge opp. Her kommer det kommunale helsearbeidet inn i bildet.

Til tross for sitt engasjement har Toril Moe møtt motstand i løpet av de 30 årene hun har arbeidet med å trekke fysisk aktivitet inn i behandlingen.

- Hvem har satt foten på bremseklossene? Det er ikke pasientene, men ofte helsepersonalet eller institusjonene, sier Moe.

Startet utdanning

Dette ville hun ikke gå og irritere seg over. I stedet startet hun en videreutdanning i fysisk aktivitet som integrert del av behandlingen i psykisk helsearbeid.

Studietilbudet ved Høyskolen i Hedmark og Universitetssykehuset i Oslo gir 30 studiepoeng og krever bachelor eller relevant praksis ved inntak. I 2012 er det klart for det åttende kullet studenter.

- Noe av det jeg brenner for nå, er å starte noe for gruppen som er for friske til å være innlagt, men for syke til å være i jobb.

Helsedirektoratet har lagt til rette for mange gjennom Frisklivssentralene. Disse blir stadig viktigere i kommunehelsetjenestenes arbeid for å fremme helse og forebygge sykdom. 

- Dette er bra, men minst like relevant og viktig er tiltak som Aktiv på dagtid. De retter seg mot dem som kanskje trenger mer motivasjon eller opplever en høyere terskel for å komme i fysisk aktivitet, sier Toril Moe. 

NAPHA følger opp

Fruktene av møtet i dag kan bli et samarbeid om å spre kunnskap om temaet, både i databasen Psykiskhelsearbeid.no og i Naphas arbeid med lokale kompetansenettverk rundt i landet.

- Dette var interessant. Toril Moe er en tydelig ildsjel med spennende tanker, sier Gretha Evensen, faglig rådgiver i Napha.

Gretha Evensen, som er nyansatt faglig rådgiver i Napha, kjenner godt til den dokumenterte sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse fra sitt arbeid med akuttpsykiatri og ved DPS. 

- Utfordringen for helsepersonalet handler om å sette kunnskapen ut i praksis, mener hun.

Fysisk aktivitet blir ikke tatt nok på alvor som behandling. Til nå har det ofte blitt betraktet som livsstilsråd på linje med kosthold til tross for at det kan være livsviktig medisin!

 - Å skrive det ut på resept ved siden av medisiner kan gi fysisk aktivitet den statusen det trenger, sier hun.

Mer en treningssenter

Kampen for å få fysisk aktivitet inn i psykiatrien har ofte dreid seg om trening. Moe og de andre her i dag, la vekt på fysisk aktivitet i et langt bredere perspektiv.

- Hvis vi som sosial- og helsearbeidere skal klare å motivere pasientene bør det handle om mer enn tredemøller og pulsklokker, sier Gretha Evensen.

Arbeid i nettverk

Toril Moe og Thomas Dahl Orø sitter begge i styret for det nystartete kompetansenettverket FYSKICK.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen