Publisert: 06. mai 2011
Tone Opdahl Mo, faglig rådgiver i Napha - forskningsstrategi (Foto: Roald Lund Fleiner/Napha)
UTFORMET FORSKNINGSSTRATEGI: Tone Opdahl Mo, faglig rådgiver i NAPHA. (Foto: Roald Lund Fleiner)

- Vil styrke forskningen

- Vil styrke forskningen

Økt bruk av forskningsbasert kunnskap i kommunenes psykiske helsearbeid er blant hovedmålene med NAPHAs ferske forskningsstrategi.

-NAPHA ønsker å sammenstille og formidle forskningsbasert kunnskap om psykisk helsearbeid, slik at kunnskapen i større grad kan komme til praktisk anvendelse ute i kommunene. Vi vil også legge til rette for økt forskningsaktivitet i andre miljøer, sier faglig rådgiver i NAPHA, Tone Opdahl Mo.

For eksempel vil NAPHA arbeide for å opprette et fond slik at miljøene kan få midler til å skrive gode prosjektsøknader.

-På sikt ser vi også for oss å utvikle egen forskning, sier Opdahl Mo.

Vil bli prioritert

Mandag 2.mai oversendte NAPHA sin forskningsstrategi for psykisk helsearbeid for perioden 2011 til 2016 til Helsedirektoratet . NAPHA fikk i oppdrag å utvikle en slik strategi i statsbudsjettet for 2010.

-Vi vil gjennom denne strategien bidra til å styrke forskningen om kommunalt psykisk helsearbeid, sier Opdahl Mo.

Hun påpeker at det ikke er noen forskningsprogrammer som er direkte rettet mot psykisk helse på kommunenivå i Forskningsrådet per i dag.

-Men det finnes tre programmer som har kommune eller psykisk helse som temaer under andre overskrifter, og både her og i offentlige meldinger markeres det at forskning innrettet mot dette vil bli prioritert fremover, understreker hun.

Udekket behov

Hun er veldig klar på at det trengs forskning om hvordan det psykiske helsearbeidet som gjøres i kommunene faktisk virker.

-Det er en stor sektor der det finnes lite systematisk forskningsbasert kunnskap. Forskningsmiljøene som finnes jobber i stor grad spredt, selv om noen av de større har dannet nettverk, sier Opdahl Mo.

NAPHA vil styrke nettverksarbeidet slik at ideer kan møtes og kunnskap sammenstilles.

-Vi vil arbeide for å skape flere felles møtearenaer som for eksempel seminarer, sier hun.

Strategien fremhever også at det blir viktig å videreutvikle NAPHAs nettbaserte kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no, der det både publiseres forskningsartikler og finnes gode diskusjonsnettverk.

Egen forskning

På sikt har NAPHA ambisjoner om også å drive egen forskning.

-Det er viktig for oss å finne en form på dette slik at vi ikke blir konkurrenter til andre forskningsinstitusjoner, som vi tvert i mot ønsker tettere samarbeid med. Vi har flere ansatte med lang forskererfaring. I en begynnende fase kan vi for eksempel arbeide for at faglige rådgivere med forskningskompetanse fra oss involveres i prosjekter hos andre forskningsmiljøer, og at NAPHA finansierer dette, sier Opdahl Mo.

Hun understreker at utvikling av egen forskningsaktivitet på lengre sikt vil medføre et behov for økt finansiering fordi forskningen vil komme i tillegg til aktivitet som NAPHA i dag driver med.

-Utvikling av egen forskningsaktivitet i NAPHA vil derfor måtte bety en utvidelse av NAPHA, sier Opdahl Mo.

Naphas forskningsstrategi

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen