Publisert: 12. mai 2011
Mette Smestad, prosjektleder i KS, mai 2011
SAMHANDLING: - Jeg kunne ikke tatt denne jobben hvis jeg ikke var glad i kommune-Norge.

- Lovverket er for diffust

- Lovverket er for diffust

Det utfordrende arbeidet med å skape samhandling i kommunen trenger forankring. Kanskje må lovverket bli tydeligere?

- Plikten til samarbeid er uttrykt forskjellig i de ulike lovene. Dette er et av mange dilemmaer vi støter på i arbeidet med å skape samhandling i kommunene, sier Mette Smedstad.

Hun er prosjektleder for "Sammen for barn og unge", et samarbeidsprosjekt mellom KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og BLD (Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet).

Utfordrende samhandling

15 utvalgte kommuner fra Harstad i nord til Stavanger og Risør i sør deltar i prosjektet, som har pågått i snart tre år.

Det har gitt deltaker- kommunene kunnskap og styrke i arbeidet med tverrfaglig samarbeid, og prosjektet nærmer seg nå innspurten.

Under en samling på Lillestrøm 10.-11. mai, uttrykte mange at utfordringene er store. Et av de store diskusjonstemaene er hvordan samhandling må være forankret.

Samordnet lovverk

- Det er viktig at samhandling er forankret, ikke minst i grunnutdanning og i ledelse, men også i et mer harmonisert lovverk, sier Mette Smedstad.

Forventninger og plikt til samarbeid mellom tjenestene er i dag ulikt formulert i de ulike lovene.

- Et samordnet og tydelig lovverk kan derimot virke støttende for arbeidet med å få til samhandling i praksis, mener Mette Smedstad.

Forslag til samordning

Et forslag om å samordne helse- og sosialloven og loven om barnevern står beskrevet i NOU-rapporten "Det du gjør, gjør det helt" (NOU 2009:22). Du kan lese hele rapporten på Regjeringens nettsider.

Dette skal blant annet kunne gjøre det lettere å få til samhandling mellom de ulike kommunale sosial- og helsetjenestene.

Forankring i ledelse

Kommunene som har deltatt i "Sammen for barn og unge" har arbeidet frem modeller, rutiner og verktøy for samhandling mellom helse- og sosialtjenestene. Nå samler de erfaringene.

Bydel Grünerløkka er en av 15 kommuner og bydeler som har vært med.

- Samhandling må være forankret i kommunens toppledelse, sa Øyvind Henriksen, direktør for avdeling Oppvekst i Bydel Grünerløkka i sitt foredrag.

Publiserer artikler

I august publiserer KS en artikkelsamling med beskrivelser av de ulike samhandlingsmodellene deltakerkommunene har arbeidet frem gjennom disse tre årene.

NAPHA bidrar med kommunikasjonsfaglig støtte i skrivearbeidet, og vil også publisere artikkelsamlingen i Psykiskhelsearbeid.no til høsten.

"Sammen for barn og unge"
  • "Sammen for barn og unge" er et samarbeidsprosjekt mellom KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon og BLD (Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet).
  • Målsetningen er å utvikle og prøve ut tverrfaglige modeller for samhandling i kommunene. Hensikten er å bidra til å sikre helhetlig hjelp til utsatte barn og unge.
  • Disse 15 kommunene og bydelene er med: Vefsn, Steigen, Sømna, Harstad, Risør, Fet, Stange, Moss, Bærum, Horten, Stavanger, Luster, Haram og Bydel Østensjø og Bydel Grünerløkka i Oslo.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen