Publisert: 15. juni 2011.   Endret: 13. juni 2017
Representanter fra Hlutverkasetur, Reykjavik

GJESTER FRA ISLAND: f.v.b. Gudmundur Johansson, Jon Ari Arason,Elin Ebba Asmundsdottir. F.v.f Bergthor Gretar Bodvarsson, Vedis Drafnardottirog og Audna Oddsdottir.(Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen)

Helse i bevegelse på Island

Helse i bevegelse på Island

Hlutverkasetur er ingen vulkan - men likevel et senter som setter ting i bevegelse.

Vulkaner er ikke det eneste som rører på seg på Island for tiden. Helsesystemet bør også ha merket vibrasjoner i grunnfjellet. 

Tid for forandring

- Island er på vei inn i en fase med plass til nytenkning og endring, sier Elin Ebba Asmundsdottir, ergoterapeut og leder for aktivitetssenteret Hlutverkasetur i Reykjavik.

8. juni fikk NAPHA besøk av pionerer innen brukermedvirkning i Island. Blant dem er Jon Ari Arason og Bergthor Gretar Bodvarsson, to av ressurspersonene ved aktivitetssenteret som har satt fart i sakene.

Mindre tid på sykehus

I likhet med Norge, har Island redusert antall liggedøgn ved psykiatriske sykehus. Det betyr at andre løsninger for hjelp må overta.

Problemet er at prioriteringene kan komme til å bli beinharde i et land som fortsatt sliter økonomisk etter finanskrisen i 2008.

- Før, da vi hadde penger, skjedde det ikke mye. Nå kan det bli snakk om å fordele midler for eksempel fra sykehusene, forteller Asmundsdottir.

Hvis det altså skal bli mulig å satse mer på lokalt baserte tjenester.

Bor i Reykjavik

Islands samfunnsstruktur skiller seg fra den norske. Blant annet bor de fleste innbyggerne i eller rundt hovedstaden Reykjavik og noen få andre større bysentre. Island har 70 kommuner, sammenlignet med Norges 430.

Likevel er det ingen søkt tanke at kommuner skal kunne tilby hjelp til psykisk syke, mener Asmundsdottir.

- Til tross for at vi ikke har hatt noen opptrappingsplan for psykisk helse på Island, er det politisk grunnlag for å tenke annerledes, sier Elin Ebba Asmundsdottir. 

Møtte kontrollkommiteen

Jon Ari Arason etablerte den første brukerganisasjonen, Hugarafl (Mindpower) i 2003.

Ved hjelp av evalueringsmetoden “Bruker spør bruker” (Notandi spyr notandi, isl.), skaffet de dokumentasjon om hvordan pasienter - eller brukere - opplevde behandling og hjelp ved sykehusene.

- Vi møtte kontrollkomiteen med en liste på 15 punkter som måtte forandres, sier Jon Ari
Arason.

Fikk ikke vite lite

Mangelen på informasjon, mangel på dialog mellom ulike avdelinger, mangel på fysisk aktivitet under behandlingen og pårørende som ikke ble involvert, var noen av punktene.

Nå skjer det endringer, i følge representantene fra Hlutverkasetur. Men, det avhenger av at noen går i bresjen.  

Ble ansatt

Bergthor Gretar Bodvarsson tok selv initiativet og møtte personlig opp ved Universitetssykehuset i Reykjavik, avdeling PA. det lokale sykehuset Hringbraut. Der opplevde han at det kom til å bli bruk for ham.  

I dag er han ansatt pasientkontakt ved sykehuset. Bodvarsson sørger for at pasientene får den  informasjonen de trenger, men fungerer også som bindeledd på flere nivårer. Han sitter i kontrollkomiteen ved sykehuset, holder kontakt med ulike brukerorganisasjoner, og deltar i tillegg i den offentlige debatten.

Bodvarsson legger vekt på dialog med alle parter.

- Det er viktig å lytte til alle brukergruppene, ikke bare en, sier Bodvarsson.

Empowerment

Aktivitetssenteret Hlutverkasetur hjelper mennesker med å finne tilbake til meningsfulle roller i samfunn og arbeidsliv. Empowerment og menneskerettigheter er sentrale begreper i virksomheten.

Etter finanskrisen i 2008 åpnet senteret dørene ikke bare for mennesker med psykiske lidelser, men også for folk som var blitt arbeidsløse som følge av den økonomiske krisen.

På studiereise

I løpet av en ukes studiereise i Norge, støttet av Nordplus, har Hlutanverkasetur også utvekslet erfaringer med flere kompetansemiljøer, som KBT Midt-Norge, St. Olavs hospital, avdeling Østmarka og KIM-senteret.

- Det har vært å høre om hvordan brukerkunnskap blir tatt i bruk her. Nå gleder vi oss til å sette tiltak ut i livet hjemme i Island, sier Elin Ebba Asmundsdottir.

GJESTER FRA ISLAND: f.v.b. Gudmundur Johansson, Jon Ari Arason,Elin Ebba Asmundsdottir. F.v.f Bergthor Gretar Bodvarsson, Vedis Drafnardottirog og Audna Oddsdottir.(Foto: Ragnhild Krogvig Karlsen)

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen