Publisert: 21. juni 2011
Bjørn Lydersen og NOU 2010:9
UTÅLMODIG: Paulsrud-utvalget går ikke langt nok for å redusere tvangsbruk. mener Bjørn Lydersen i Mental Helse.

- Vi er utålmodige

- Vi er utålmodige

Forslagene fra Paulsrud-utvalget er ikke tilstrekkelige til å endre bruken av tvang i psykisk helsevern i Norge, mener generalsekretær i Mental Helse.

- Vi vil at særlovgivningen skal fjernes. Det finnes ikke noe godt faglig grunnlag for at en gruppe mennesker skal være underlagt en egen lovgiving om bruk av tvang, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse til Napha.no.

Økt selvbestemmelse?

I Paulsrud-utvalgets utredning som ble lagt frem for Regjeringen fredag 17. juni, går ikke utvalget inn for å fjerne tvangslovgivningen, men foreslår noen justeringer.

Ikke nok

Olav Elvemo, rådgiver i Rådet for psykisk helse, uttalte fredag at forslagene fra Paulsrud-utvalget er små skritt i riktig retning, men ikke nok, i følge Rådet for psykiskhelse.no

Les også: - Vi må få bukt med tvangsbruken.

-Vi forventer at det tas skikkelige grep fra helseministerens side som raskt får ned bruken av tvang. Konsekvenser av en fjerning av særloven for psykisk helsevern må utredes nå, sa Elvemo.

Motstand

I går,20. juni, arrangerte Rådet for psykisk helse et informasjonsmøte der Paulsrud-utvalgets forslag til endringer i bruk av tvang ble presentert for berørte organisasjoner. Blant dem var Mental Helse.

Bjørn Lydersen er bekymret for den motstanden som finnes i deler av fagmiljøene mot redusert tvangsbruk.

-Den kan medføre at det heller ikke blir noen særlig endret praksis, sier han.  

Geografiske forskjeller

Flere understreket i går at kultur ved de enkelte behandlingsstedene også vil gjøre det vanskelig å endre tvangsbruken.

NRK Dagsrevyen fortalte 18.mai om regionale forskjeller i antall tvangsinnleggelser (kilde: Helsedirektoratet).

Tall fra legemiddelverket viser også forskjeller i medikamentbruk ved sykehus ulike steder i landet, i følge NRK Dagsrevyen.

-De geografiske forskjellene viser at lover og utredninger i seg selv ikke former praksis, men at kultur spiller vel så stor rolle for omfanget og bruken av tvang, påpeker Lydersen.

Rett til å nekte

-Det positive er at man nå vil innføre et begrep om beslutningskompetanse, sier Lydersen.

Formuleringen er viktig.

-Dette har en litt annen valør enn samtykkekompetanse – som det har hett til nå. Blant annet innebærer det at det blir tydeligere at du som syk har rett til å nekte, sier han.

Nettmøte

På Erfaringskompetanse.no stiller lederen for utvalget, Kari Paulsrud, i et nettmøte 22.juni kl. 12.00.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen