Publisert: 01. juli 2011
student
POPULÆR VIDEREUTDANNING: Kommuner søker støtte til å øke kompetansen i psykisk helsearbeid

Fikk mest til videreutdanning

Fikk mest til videreutdanning

Fylkesmannen i Hordaland har fordelt nærmere 6,7 millioner i tilskudd til videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Interessen for å øke kompetansen i psykisk helsearbeid er stor i Hordaland. Slik ser det ut, om vi tar utgangspunkt i størrelsen på tilskuddet fra Helsedirektoratets ordning som skal stimulere til videreutdanning i psykisk helsearbeid. 

På landsbasis er det Hordaland som har fått mest ut av ordningen i år, målt i beløp.   

Fylkesmannen i Hordaland kunne fordele nærmere 6,7 millioner kroner til kommunene. Det kom inn 51 søknader fra kommunene i fylket. 

-Vi er svært fornøyd med kommunenes vilje til å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse. Dette er en god mulighet til å ta videreutdanning, sier Mona Fauskanger hos Fylkesmannen i Hordaland.

Både storkommunen Bergen og små kommuner som f.eks. Fusa og Etne har søkt. Også i fjor var interessen for videreutdanning stor Hordaland. Les: Populær videreutdanning.

- Vi er glade for at søknadsstrømmen holder seg jevn og at nye kommuner er kommet til, sier Fauskanger.

Videreutdanne personell

Alle kommuner kan søke om støtte til tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge for høyskoleutdannet personell for sine ansatte. Ved hjelp av ordningen skal ansatte få dekket 75 % av lønnen mens de er under utdanning. Fylkesmannen bidrar med 50%, mens kommunen selv må bidra med 25%.  

Mange ulike yrkesgrupper

-Tidligere var det sykepleiere og vernepleiere som tok utdanningen, men nå er det også andre yrkesgrupper som har fattet interesse, og det synes vi er veldig bra, sier Fauskanger.

Lærere, fysioterapeuter, barnevernspedagoger, barnehagepersonell, og andre ressurspersoner i sosial- og helsetjenesten i kommunen ønsker videreutdanning.

Dette kan blant annet bidra til å lette det forebyggende arbeid i kommunene, mener Fauskanger.

Fornøyde studenter

Videreutdanning i psykisk helsearbeid gis ved de fleste Høyskolene i landet. Studentene er stort sett fornøyd med utdanningen, i følge en evaluering gjort av SINTEF i 2007.

Relevant utdanning

Rekrutteringen til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid i Norge har vært særlig høy for personell med tverrfaglig videreutdanning, i følge en kartlegging gjort av SINTEF Helse. 

Les mer om kartleggingen på Psykiskhelsearbeid.no 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen