Publisert: 06. juli 2011
Tannlegeskrekk illustrasjon
DIREKTE EKSPONERING: Tett samarbeid mellom tannlege og psykolog, samt direkte eksponering av pasienten for det han eller hun frykter, har gitt gode resultater i behandling av tannlegeskrekk. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Effektiv kur mot tannlegeskrekk

Effektiv kur mot tannlegeskrekk

Psykologer og tannleger i Bergen har i samarbeid kurert over 80 pasienter for tannlege- og sprøyteskrekk. Nå vurderes slike team over hele landet.

-Ved Senter for odontofobi i Bergen har vi gjort to studier på tannlege- og sprøyteskrekk. Vi fant at vi nå endelig har en effektiv behandling for disse fobiene, forteller psykolog Kristin Haukebø.

Mens psykologkollega Margrethe Vika brukte sprøyteskrekkstudien i en doktorgrad, forsvarte Haukebø i juni sin doktorgrad, basert på begge studiene.

Gode resultater

Sammen med en annen psykolog og fire tannleger jobbet Haukebø i flere år med å kurere pasienter for tannlegeskrekk. Arbeidet dannet grunnlaget for doktorgraden hennes.

-Av drøyt 95 pasienter ble 85-90 prosent kvitt sin tannlege- eller sprøyteskrekk. Metoden vi brukte var å eksponere folk for det de var redde for, forteller Haukebø.

Jobber i team

Eksponeringsterapi er velkjent innen psykologien.

-Det nye er spesialistkompetansen til tannlegen på denne terapien. Behandlingen blir ikke effektiv hvis man går til psykologen som ikke kan gjøre den rette eksponeringen, eller til tannlegen som ikke kan eksponeringen for så redde pasienter. Nå er psykolog og tannlege på samme sted, og tannlegene læres opp i eksponeringsterapi av psykologen, forteller Haukebø.

Bra på tre timer

Et annet interessant funn ved studien var at én behandlingsøkt på inntil tre timer viste seg like effektiv som fem økter på en time hver.

-Det er klart at dette vil være kostnadsbesparende, når man kan behandle folk såpass raskt, mener Haukebø.

Pasienten styrer

Hun forteller at hemmeligheten lå i å la pasienten ha kontrollen.

-Vi brukte en gradvis tilnærming til det de var redde for, enten det var å bore i tennene eller å sette sprøyte i munnen. Vi brukte en “trappetrinnsmetode”, der pasienten selv valgte når han eller hun var klar til å gå videre til neste trinn. Dette viste seg svært effektivt, sier Haukebø.

12 år uten tannbehandling

Hun understreker at pasientene i studien i snitt ikke hadde besøkt tannlege på 12 år.

-De aller fleste tør nå å gå til tannlege, forteller Haukebø.

Ønsker flere team

I 2010 utarbeidet Helsedirektoratet rapporten ”Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi”. Her ble det anbefalt etablering av behandlerteam bestående av tannhelsepersonell og psykolog.

-Helse- og omsorgsdepartementet bevilger 2,5 millioner til dette formålet i 2011 via Helsedirektoratet, primært for å etablere et erfarings- og kunnskapsgrunnlag, sier avdelingsdirektør for allmennhelse i Helsedirektoratet, Jon-Torgeir Lunke.

Opplæring først

I 2011 vil fagmiljøene i landet i første omgang samarbeide om utarbeidelse av et opplæringsprogram. Deretter skal teamene læres opp, og etter hvert kan de komme i gang med pasientbehandling, forklarer Lunke.

-Flere av de regionale odontologiske kompetansesentrene har søkt om midler fra Helsedirektoratet i 2011. Sentrene vil planlegge oppbyggingen av team innenfor sin region i samarbeid med fylkeskommunene. Det vil ta noe mer tid før teamene er i drift, understreker han.

 

TANNLEGESKREKK
  • Nesten 30 prosent av oss vil utvikle en angstlidelse i løpet av livet.
  • Spesifikke fobier, deriblant tannlegeskrekk og sprøyteskrekk, utgjør den største undergruppen.
  • Omtrent tre til fem prosent av befolkningen antas å lide av sistnevnte fobier.
  • En ny doktorgrad viser at denne angsten i mange tilfeller kan behandles raskt i samarbeid mellom tannlege og psykolog.
FORSKET PÅ TANNLEGESKREKK: Psykolog Kristin Haukebø. FOTO: Privat.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen