Publisert: 27. juli 2011
Skadet i gatebildet - defokus
FINN INFORMASJON om krisehjelp og krisehåndtering.

Her finner du informasjon om krisehjelp!

Her finner du informasjon om krisehjelp!

Tilgjengelig informasjon kan styrke krisehjelpsarbeidet.

Informasjon er også en del av det psykiske helsearbeidet. Ikke minst når det gjelder krisehjelp.

Støtte fra andre profesjonelle

Fagforbundene kan være en støtte i arbeidet etter terrorhandlingene på Utøya og i Oslo fredag 22. juli. Norsk sykepleierforbund holder åpen linje for medlemmer som trenger å snakke med noen.

Brukerorganisasjonen Mental Helse har åpnet hjelpetelefon og opplever stor pågang. Mange av de som ringer har opplevd traumer tidligere. 

Formidling på Helsenorge.no

Helsedirektoratet har lagt ut informasjon til pårørende og berørte på portalen Helsenorge.no.

Sorg og sorgreaksjoner hos barn og unge  og Råd til familie og venner av de som har opplevd katastrofen er to av mange nyttige artikler.

Kunnskapsdepartementet har lagt ut informasjon, spesielt om hvordan man kan snakke med barn om hendelsene sist fredag.

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser og katastrofer kan lastes ned fra direktoratets hjemmeside.

Kommunal krisehjelp

Den lokale krisehjelpen er mobilisert etter skyteepisoden på Utøya fredag 22. juli.

Etter den akutte fasen kan mange trenge hjelp i tiden fremover. I gårdsdagens artikkel på NAPHA.no anbefaler psykolog og forsker Tine Jensen kriseteamene å legge vekt på oppfølging i form av  watchful waiting

Informer om kontaktpunkter!

Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde et telefonmøte med alle landets regionale helseforetak og fylkesmenn sist lørdag. I etterkant av dette ble Fylkesmennene bedt om å skaffe oversikt over kommunene i sitt distrikt, for å etablere kontaktpunkt for berørte.

Her er listen med telefonnummere pårørende kan ringe i den enkelte kommune.

Kommunen på nett

På kommunenes nettsider skal publikum kunne finne informasjon om det tilbudet om krisehjelp kommunen har mobilisert, slik for eksempel Tromsø kommune har gjort. Også Fylkesmannen har mange steder lagt ut telefonnummere de berørte i den enkelte kommune kan ringe. Fylkesmannen i Oppland er et godt eksempel

Råd til pårørende

I samarbeid med Helsedirektoratet legger Nasjonalt kompetansenter for vold og traumatisk stress, NKVTS, løpende ut informasjon til pårørende og berørte. Dette er lett tilgjengelige tekster, beregnet for både unge og voksne.

Her finner du råd til berørte, familie og media. Du kan lese om sorg og sorgreaksjoner, hvordan forholde seg i et intervju, hvordan snakke med barn om det som har skjedd mm.

Et eksempel er denne artikkelen: Akutte stressreaksjoner etter katastrofer

Rådet for psykisk helse formidler også viktig informasjon.  Røde Kors utvider hjelpetelefonen og Mental helse har samtaletilbud i Oslo, Bergen og Stavanger.

Frivillige og profesjonelle samarbeider

LES OGSÅ på Psykiskhelsearbeid.no: Frivillighet ved kriser

 

 

 

 

 

INFORMASJON: Viktig del av krise- og katastrofehjelp

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen