Endret: 12. august 2011
Student
TRENGER OPPFØLGING: Det er viktig at terrorrammede som flytter til ny kommune, grunnet studier eller andre årsaker, får den psykososiale oppfølgingen de trenger også i den nye kommunen. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Terrorrammede som flytter for å studere

Terrorrammede som flytter for å studere

-Vi anbefaler at berørte etter terrorangrepene som flytter, grunnet studier eller andre årsaker, fortsatt blir fulgt opp av sin kontaktperson fra hjemkommunen.

Det sier Anette Mjelde, fungerende divisjonsdirektør for divisjon primærhelse i Helsedirektoratet.

Kontaktet NAPHA

Rundt 700 ungdommer fra hele landet deltok på AUFs leir på Utøya, som ble utsatt for terrorangrep 22.juli. Mange av ungdommene blir i disse dager studenter, og en del flytter i den sammenheng til ny kommune.

NAPHA har fått henvendelser fra helsepersonell i mindre kommuner, som lurer på hvor de skal henvise ungdommene for psykososial oppfølging når de kommer til sin nye kommune der de skal studere.

Les også: Oppfølging i forbindelse med skolestart

Følges over

-Kommunene har fått anbefalt at de aktivt skal etablere en kontakt med alle berørte, og at det skal finnes en kontaktperson for alle. Dersom den det gjelder selv ønsker det, anbefaler vi at den kontaktpersonen som er etablert i personens opprinnelige hjemkommune, følger personen inn i ny bostedskommune og som da har ansvaret for personens helsetilbud, sier Mjelde.

Dette for å kvalitetssikre at vedkommende får nødvendig hjelp i den nye kommunen, påpeker hun.

-Kontakt kommunen

Mjelde anbefaler at kontaktpersonen kontakter den nye kommunen, for å høre om de har egne kontaktpersoner eller team som er opprettet for å ta i mot nyinnflyttede studenter som er rammet av terrorangrepene.

Anette Mjelde i Helsedirektoratet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen