Endret: 15. august 2011
Nettverk
Forskning viser at arbeid i nettverk er en god måte å dele erfaringer og drøfte utfordringer knyttet til psykisk helsearbeid. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Ser på nettverk

Ser på nettverk

For å finne ut hva som får arbeid i nettverk til å fungere godt, har NAPHA gjort en gjennomgang av hva forskningen sier.

-Forskningen viser at arbeid i nettverk er en god måte å dele erfaringer og drøfte utfordringer knyttet til psykisk helsearbeid, sier faglig rådgiver i NAPHA, Tove Carstensen.

Forankring viktig

Hun påpeker at nettverk har større mulighet for å lykkes om de er godt forankret blant deltakerne, enn om de er dannet ved at en ledelse har tatt beslutningene over hodet på dem.

-Overførbart

Carstensen har gjennom litteratursøk i ulike databaser funnet frem forskning om nettverk fra flere ulike fagområder.

-Forskningen vi har sett på inneholder blant annet eksempler fra både lærings- og organisasjonsteori. Mye av dette er overførbart til fagområdet psykisk helsearbeid, mener hun.

-Større bevissthet

Kollega og leder for NAPHAs nettverkssatsing, Petter Dahle, sier at nettverk i mange år har blitt brukt som arena for samarbeid, kulturbygging og tjenesteutvikling.

-Det at deltakere med ulik bakgrunn, herunder brukere og tjenesteutøvere, møtes for å dele erfaringer og drøfte utfordringer, kan bidra til økt inspirasjon og større bevissthet i forhold til utvikling av ny kunnskap, sier Dahle.

Finstuderer noen utvalgte

Litteraturgjennomgangen var første ledd i NAPHAs satsing på å styrke kunnskapen rundt arbeid i nettverk.

-Neste steg blir å se nærmere på hvordan man lokalt bruker nettverk som lærings- og utviklingsarena. Vi tar sikte på å dokumentere noen av de nettverkene innen psykisk helsearbeid som NAPHA har et etablert samarbeid med, forteller Dahle.

Trenger å dokumenteres

Spørsmål som skal belyses er hvorfor nettverkene ble etablert, hvordan de har fungert, hva formålet med nettverkene er og om arbeidet har ført til en utvikling av tjenestene innen feltet psykisk helsearbeid.

-Selv om mange vil tenke at det å jobbe i nettverk er lurt, så er ikke dette grundig dokumentert. Det er derfor viktig å finne ut mer om hva det er som fungerer godt og ikke med denne måten å jobbe på, mener han.

 

 

STUDERER NETTVERK: Tove Carstensen og Petter Dahle i NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen