Publisert: 26. august 2011
Unge mennesker (Illustrasjonsbilde)
KAN TRENGE HJELP: Helsedirektoratet anbafaler kommunene å kartlegge.(FOTO: Illustrasjonsfoto:www.colourbox.no)

Nye hjelpemidler i 22.juli-oppfølging

Nye hjelpemidler i 22.juli-oppfølging

Helsedirektoratet har utviklet veiledningsmateriell og kartleggingsskjema.

 Verktøyene er utviklget for å støtte opp under det psykososiale oppfølgingsarbeidet i kommunene etter terroranslagene 22. juli, skriver Helsedirektoratet. Kommunene har ansvaret for dette arbeidet, og verktøyene kan avdekke hvem som har behov for hjelp fremover.

–Kartleggingsverktøyet vil indikere hvordan den enkelte har det etter hendelsene 22 juli. Det vil dermed kunne bidra til å avdekke behov for, om og når det er nødvendig å få mer hjelp i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Tilbud til berørte

Helsedirektoratet anbefaler helsepersonell å ta i bruk kartleggingen i oppfølgingsarbeidet.

–Det er opp til den enkelte berørte å selv bestemme om de ønsker å fylle ut kartleggingsskjemaet, legger helsedirektøren til.

Hver enkelt av de berørte vil få tilbud om å fylle ut skjemaet sammen med sin kontaktperson i kommunen, eller sammen med annet helsepersonell.

Kartlegg flere ganger!

Det anbefales at kartleggingen gjennomføres minimum tre ganger: Første gang rundt fem–seks uker etter hendelsen, andre gang etter tre måneder og etter ett år.

Kartleggingsskjemaet er kun ett av tiltakene som nå iverksettes for å understøtte oppfølgingen av alle som er rammet etter terroren. Det er viktig å fange opp de som har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten.

Aktiv oppfølging

Helsedirektoratet har anbefalt aktiv oppfølging av alle de berørte etter terroranslagene. Den enkelte skal også få sin kontaktperson i kommunen, som kan koordinere tilbud og tiltak som iverksettes.

Helsedirektoratet har også anbefalt de berørte å ha lav terskel for å ta kontakt med fastlegen.

Dette er et ledd i en langsiktig oppfølging.

Sendt til fylkesmennene

Kartleggingsskjemaet og en enkel veiledning er sendt til fylkesmennene, som videreformidler dette til sine respektive kommuner og regionale helseforetak.

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS, er gitt i oppdrag om å veilede kommunene i dette arbeidet.

 

ANBEFALER KARTLEGGING: Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen (Foto: Helsedirektoratet)

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen