Publisert: 06. september 2011
Jane Nordhagen
Under en konferanse holdt av Helsedirektoratet 6.september, fortalte Jane Nordhagen fra Hole kommune om hvordan kommunen har fulgt opp de mange frivillige hjelperne etter terrorangrepet på Utøya 22.juli. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

- Viktig å følge opp frivillige etter Utøya

- Viktig å følge opp frivillige etter Utøya

-De som reddet flyktende fra Utøya i båt eller stod på land og tok i mot, har opplevd sterke scener. De må følges opp, sier Jane Nordhagen i Hole kommune.

Nordhagen er beredskapskoordinator for Utøya-katastrofen i Hole kommune i Buskerud, som er den kommunen der Utøya ligger.

Midt i dramaet

-Vår kommune har noen, men ikke mange, skadde og omkomne etter terrorhandlingene på Utøya. Men vi har derimot en stor andel av de frivillige hjelperne som havnet midt oppi de dramatiske hendelsene, sier Jane Nordhagen.

Under en konferanse i regi av Helsedirektoratet 6.september, som handlet om helsemessig og psykososial oppfølging etter terrorangrepene 22.juli, fortalte hun både om det akutte og det langsiktige krisearbeidet i kommunen. Hun vektla oppfølgingen av de frivillige som ble redningsmannskap både fra båter og i mottak i land.

-Samling i morgen

-Det frivillige redningsmannskapet har sett svært mye, og har mange scener i hodet. I morgen har vi en samling for cirka hundre av dem på Sundvolden hotell, forteller Nordhagen.

-Detektivarbeid

Å få oversikt over de som var med i redningsarbeidet har ikke vært noen enkel oppgave.

-Samlingen gjelder de vi har registrert at var med i arbeidet. Vi har forsøkt å nå flest mulig, og det har vært litt av et detektivarbeid, understreker Nordhagen.

-Ønsker det selv

Hun mener det å kunne samles og dele erfaringer er et viktig tilbud.

-Mange har behov for samlingspunkter, uten at noen skal pådyttes hjelp. Dette fordi de har felles opplevelser, som det er viktig å kunne dele.  Mange av dem sier det selv, og ønsker dette, sier hun.

Opptatt av tilreisende

Selv om mange frivillige bor i Hole, var det også en del av dem som var der på ferie.

-Vi kommer til å tilby flest mulig også av disse å komme til oss, hvor det er mange som har deltatt i redningsarbeidet. Samtidig håper jeg at hjemkommunene deres undersøker om det kan dannes nettverk og støttegrupper nærmere der de bor, for eksempel hvis nabokommunen også har folk som har vært der, oppfordrer Nordhagen.

Reopplevde krigstraumer

Hole kommune erfarte også at flere personer med minoritetsbakgrunn, som har opplevd krigssituasjoner eller andre traumatiske hendelser, fikk behov for hjelp etter at terroren rammet kommunen.

-Vi har hatt oppfølging av flere i denne situasjonen, og det har vi fått tilbakemelding fra dem om at har vært svært viktig, sier hun.

Berømmer samarbeidsånd

Nordhagen berømmet dessuten samarbeidet med nabokommunen Ringerike, og mellom de ulike faggruppene, både på første-, andre- og tredjelinjenivå:

-Det viser seg at når det virkelig gjelder, så stiller alle opp, og det samholdet skal vi ta vare på videre. Både frivillige hjelpere og faggrupper på tvers av alle nivåer samarbeidet svært godt. Kripos og politi vil jeg takke for god håndtering av pårørende og overlevende, sier Nordhagen.
 

KONFERANSE: ETTER TERRORANGREPENE 22.JULI
  • 6.september arrangerte Helsedirektoratet en konferanse i Sandvika i Bærum, om helsemessig og psykososial oppfølging av de som er rammet etter terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. 
  • Konferansen samlet en rekke eksperter innen psykisk helsefeltet, og til sammen rundt 300 deltakere fra hele landet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen