Publisert: 13. september 2011
Mynter, haug 13092011
NY TILDELINGSRUNDE: Til forebygging og helsetjenester der folk bor.

24 nye millioner til samhandling

24 nye millioner til samhandling

Helse- og omsorgsministeren støtter flere som satser på samarbeid om bedre helsetjenester.

Helse- og omsorgsdepartementet gir 24 millioner til samhandling, skriver Regjeringen.no

–Vi ser at det bygges opp bedre helsetjenester der folk bor. Og vi ser at det satses på forebygging av sykdom og tidlig behandling av sykdom. Mange kommuner satser på samhandling. Med midlene vi nå deler ut stimuleres enda flere, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Fikk i juni

I juni fikk 156 kommuner totalt 27 millioner for å utvikle forpliktende samarbeid om psykiske helsetjenester. NAPHA koordinerer 54 av samhandlingsprosjektene som fikk støtte.

SE:  24 millioner til psykisk helse

Hvem får?

Nå får flere støtte. Se oversikten over disse!

Midlene går til lokalmedisinske sentre, men også til andre typer samarbeid om helse- og omsorgstjenester. Både samarbeid mellom sykehus og kommuner og samarbeid kommuner i mellom får støtte.

Friskliv

Forebygging av sykdom er et viktig mål med samhandlingsreformen. Derfor får også frisklivstilbud en del av midlene.

–Vi ønsker frisklivstilbud flere steder. Det er både en investering i livskvalitet for mange mennesker og en god samfunnsøkonomisk investering, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

LES om Etablering av frisklivssentral i Innherred på Psykiskhelsearbeid.no.

I tillegg er fire millioner kroner tildelt KS, som skal gi råd til kommunene og understøtte gjennomføringen av samhandlingsreformen.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen