Endret: 19. september 2011
Annette Bergman
-Etter endt opptrappingsperiode er det opp til kommunene selv å vurdere om de har økonomi til fortsatt å videreføre eller satse på psykisk helsearbeid. Kraftkommunene har mye mer å rutte med enn kommuner uten slike ressurser. Det burde derfor fortsatt være øremerkede midler til dette arbeidet, mener Annette Bergman i Jølster kommune. Foto: www.firda.no.

-Burde fortsatt være øremerkede midler

-Burde fortsatt være øremerkede midler

Intervjustafetten "Psykisk helsearbeid Norge rundt". Etappe 17: Jølster kommune.

Navn: Annette Bergman

Jobb: Leder psykisk helsevern i Jølster kommune

Utfordret av: Anne Schei, Naustdal kommune

Sender stafettpinnen videre til: Siren Ese, Høyanger kommune

-Skildre kommunen din med tre ord:

-Vakker, kulturell og åpen.

-Hva er det beste med jobben din?

-Det beste med jobben min er når vi klarer å hjelpe mennesker som sliter gjennom tverrfaglig godt samarbeid.

-Og hva er det verste?

-Når situasjonen til den enkelte er så vanskelig at ønsket vårt om å hjelpe ikke er tilstrekkelig. Av og til ser vi løsninger, men som likevel ikke er mulige å gjennomføre. Det kan være snakk om mangel på personell og ressurser.

-Nevn en ting du mener kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre:

-Mer ressurser og tilgang på fleksible ordninger, som er tilpasset den enkeltes behov for tjenester.

-Nevn et tiltak din kommune er involvert i som du vil framheve?

-Psykisk helsevern i Jølster har fått prosjektmidler til kommunalt rusarbeid og boligsosialt arbeid. Stillingene og arbeidet styrker samarbeidet internt i kommunen for å gi den enkelte et bedre og mer helhetlig tilbud. I samarbeid med NAV ser vi at dette bedrer rehabiliteringsarbeidet.

-Hva synes du om at NAPHA har lansert kunnskapsbasen www.psykiskhelsearbeid.no?

-Kunnskapsbasen er veldig bra. Den er nyttig for både brukere og hjelpeapparatet. Hadde vi bare hatt mer tid og ressurser slik at vi kunne lese mer.

-Et annet nettsted du kan anbefale?

-psykiskhelse.no og mentalhelse.no.  

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:

-Terningkast 4. Opptrappingsplanen for psykisk helsearbeid har ført til bedre ressurser for kommunene innen feltet. Etter endt opptrappingsperiode er det opp til kommunene selv å vurdere om de har økonomi til fortsatt å videreføre eller satse på psykisk helsearbeid. Kommunene sliter økonomisk, eller det er store forskjeller fra kommune til kommune hvor stort driftsbudsjett de har. Kraftkommunene har mye mer å rutte med enn kommuner uten slike ressurser. Det burde derfor fortsatt være øremerkede midler til dette arbeidet.

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse?  

-Jeg har kvalitetstid med familien, driver landbruk og dyrehold ved siden av, og har omgang med gode venner.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur:

-Boken ”Virksomme relasjoner” av Alain Topor og Marit Borg. Til barna mine: ”Tonje Glimmerdal” av Maria Parr.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen