Publisert: 20. september 2011
Tone Opdahl Mo og Rachel Perkins
Tone Opdahl Mo (t.v.) i NAPHA hørte med interesse på Rachel Perkins innlegg om det å bruke deltakelse i ordinært arbeidsliv som en del av behandlingen av personer med psykiske lidelser. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Hvorfor vente med å hjelpe folk ut i jobb?

-Hvorfor vente med å hjelpe folk ut i jobb?

Jobb i ordinært arbeidsliv som del av rehabilitering gir gode resultater for psykisk syke i England.

Under konferansen Arbeid i et behandlingsperspektiv - psykisk helse og rus, arrangert av Helsedirektoratet og NAV, holdt Rachel Perkins et forrykende foredrag om arbeid for mennesker med psykiske lidelser

  • Les Rachel Perkins egne presentasjoner fra konferansen:

Høy ledighet

-Arbeidsløsheten blant mennesker med psykiske lidelser er opp mot 85 prosent i England. Samtidig er det et faktum at svært mange ønsker seg jobb, sier Perkins. 

Perkins utfordrer den tradisjonelle tanken om at man først må behandle og deretter hjelpe folk ut i jobb.

-Jo lenger en står utenfor arbeidslivet, jo høyere blir terskelen for å komme seg tilbake. Dette er noe de fleste kan kjenne seg igjen i, påpeker hun.

LES OGSÅ: Best tilpasning i ekte jobb

Oppmuntre!

Det handler om at noen støtter opp om troen på at vedkommende KAN.

Helsepersonell gjør en stor feil når de møter et ønske om å jobbe med skepsis eller råder noen til å vente til de føler seg klare, mener Perkins.

-Unge mennesker har fortalt meg at de enten er blitt frarådet fra å ta arbeid fordi det ville være stressende, eller opplevd at arbeid aldri har vært nevnt, sier Perkins.

Viktig konferanse

På konferansen i Oslo i dag er ledere, beslutningstakere og en rekke representanter fra kommunene, helsevesenet og NAV. Målet er å øke forståelsen for arbeid som en viktig del av behandling og rehabilitering for mennesker med psykiske lidelser.

Se hele programmet.

-Arbeidsgivere må involveres, helsetjenestene og arbeidstitakene (NAV) må samarbeide, sier Perkins.

Godt kvalifiserte

Mange høyt kvalifiserte mennesker med bipolare lidelser eller personlighetsforstyrrelser er kommet i arbeid. Det viser studier som Perkins referer til.

-60% av dem med alvorlige psykiske lidelser vil kunne lykkes med å få og beholde en jobb, sier hun.

Dette hjelper!

-For meg er IPS ikke en modell, men sju prinsipper som vil hjelpe folk i arbeid, sier Perkins.

Det handler blant annet om å handle raskt, være på utkikk etter ordinære arbeidsplasser fra første stund, finne jobber som klienten ønsker å gjøre og å gi støtte over tid - både til arbeidsgiver og arbeidstaker.

LES mer om IPS og de sju prinsippene  på Center for Mental Healths nettside.

LES mer om IPS på Psykiskhelserabeid.no:

I Norge ligger vi kun i startgropen når det gjelder denne måten å tenke på. Det nasjonale forskningsprosjektet Jobbmestrende oppfølging og NAVs ordning Arbeid med bistand har riktignok noen elementer av IPS i seg. Likevel er arbeid som en del av behandlingen langt fra utbredt hos oss enda.

For første gang

For de som aldri har vært ute i jobb, handler det om å skaffe seg den første referansen.

-For oss ble løsningen et intensivt arbeidserfaringsprogram for denne gruppen. Over 10 uker får deltakerne generell arbeidserfaring. For mange ble dette det første skrittet videre, sier Perkins.  

Men, prinsippet om å henvende seg til det ordinære arbeidsmarkedet først, holdes høyest.

-Spennende

Faglig rådgiver i NAPHA, Tone Opdahl Mo, synes ideen om å bruke deltakelse i vanlig arbeidsliv som del av rehabliteringen helt fra starten er spennende.

-Det å bygge opp folk gjennom å hjelpe dem ut i jobb raskt er en spennende tanke. I Norge og mange andre land er man vant til å tenke at man må beskytte pasienter mot stress og bygge dem opp først, sier Opdahl Mo.

Holdninger må endres

Hun tror det er mulig å gjennomføre også i Norge, men at holdninger først må endres.

-Mange må tenke annerledes, både helsepersonell, arbeidsgivere og de som skal ut i jobb. Vi må ha tro på at det nytter. I denne modellen skal både arbeidsgiver og arbeidstaker få støtte, noe som kan bidra til at flere arbeidsgivere tør å ansette, sier Tone Opdahl Mo.

Brukeren i sentrum

Hun liker også det at brukerens ønsker settes i sentrum, og at fokus ligger på muligheter fremfor beskyttelse mot å ikke lykkes.

-Man spør brukeren hva vedkommende kan, og hva som er viktig for hans eller hennes liv, og tar utgangspunkt i det, påpeker hun.

 

 

 

Om Rachel Perkins
  • BA, MPhil (Clinical Psychology), PhD OBE, tidligere direktør for kvalitetssikring og brukererfaring ved South West London and St. George’s Mental Health Trust. På oppdrag fra den britiske regjering ledet hun i 2009 arbeidet med en uavhengig gjennomgang og vurdering av hvordan regjeringen på en bedre måte kan bidra til at mennesker med psykiske helseproblemer kommer i arbeid og beholder tilknytningen til arbeidslivet.
  • Rachel Perkins har arbeidet med og skrevet bl.a. om implementering av ”Individual Placement and Support” (IPS), recovery og sosial inkludering, og har selv brukererfaring fra psykiske helsetjenester. Hun har bred forskningserfaring.
RACHEL PERKINS: -Med støtte og oppfølging kan mennesker med alvorlige psykiske lidelser både bli ansatt og beholde en jobb.(FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen)

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen