Publisert: 21. september 2011
Paneldebatt om brukerrolle
Odd Volden (t.v.) ledet en paneldiskusjon med tre deltakere, som alle enten er eller har vært ansatt innen helsesektoren i kraft av egne erfaringer med psykiske lidelser. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

-Brukermedvirkning når vi spiser lunsj med fagfolkene

-Brukermedvirkning når vi spiser lunsj med fagfolkene

-Vi får ikke reell brukermedvirkning før vi sitter og spiser lunsj med fagfolkene, sa brukeraktivist Odd Volden under en lærings- og mestringskonferanse i Oslo 21.september.

Brukermedvirkning var hovedtema da NAPHA-ansatt og selvutnevnt brukeraktivist Odd Volden 21.september holdt innlegg under konferansen "Fag- og erfaringsbasert samarbeid i praksis og forskning" i Oslo. Arrangør av konferansen var Nasjonalt Kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS).

-Kan være ordfører

-Det er viktig å ikke forveksle brukerrollen med en persons identitet. Kanskje er brukeren også ordfører, poengerte Volden.

Sju barrierer

Han siterte Duncan og Anderssons sju hovedbarrierer som må overvinnes for å få til reell  brukermedvirkning:

 • Symbolpolitikk: Fagfolk med lave forventninger til brukerne, som ikke har virkelig respekt for dem. Brukerne gir bare råd, og får ikke beslutte.
 • Krevende roller: Å være bruker er en rolle, ikke en identitet. På samme måte som psykisk helsearbeider er en rolle. Begge kan være far, musikkinteressert etc. Forståelse av dette bidrar til mindre oss-dem-tenkning
 • Dårlig kommunikasjon: Vanskelig fagspråk, fremmedgjøring gjennom overdreven bruk av diagnostiske kategorier, dårlig informasjonsmateriell, liten respekt for møter med bruker ved at fagfolk kommer for sent, er dårlig forberedt etc.
 • Sykeliggjøring av folks oppførsel: Man bør ha aksept for sterke meninger, siden det som snakkes om påvirker brukerens livskvalitet direkte, mens tvang/frivillighet, arbeidsmotivasjon, fattigdom og medisiner for fagfolk kan være mer teoretiske størrelser. At bruker snakker mye om egne opplevelser er også naturlig
 • Mangel på tilrettelegging: Som hørselshemmede trenger hjelpemidler for å delta på møter, kan personer med psykiske lidelser trenge trygg atmosfære og tydelig kommunikasjon
 • Tilgjengelighet: Møtetider- og steder må velges på en måte som gjør det mulig for folk med dårlig økonomi eller struktur på tid å delta
 • Mangel på kompetanse og praktisk hjelp: Komitéarbeid krever høy kompetanse. Bruk kvalifiserte møteledere, og gi god opplæring til brukere og brukerrepresentanter

Må delta i forskning

Volden tok også til orde for sterkere brukerinvolvering i forskningen, og siterte fra boka Medforskning som han selv har vært med på å skrive:

-Vi har gjort en god del skade og mislyktes i forsøket på å få fram viktige forhold ved å forske mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Nå er det på tide å forske sammen med mennesker med slik erfaring.

Vil lære av kvinnekampen

Volden mener brukermedvirkning også innen forskningen kan bidra til handling for å reformere eksisterende maktstrukturer innen psykisk helsefeltet. Han trekker paralleller til andre gruppers kamp for økt innflytelse, som kvinnebevegelsen.

-For brukerforskningen på psykisk helsefeltet vil det være av spesiell interesse å analysere hvordan kvinnene og kvinneperspektivet fant sin plass i akademia, mener Volden.

Fordeler med brukeransettelser

Han avsluttet med å lede en paneldiskusjon med tre deltakere, som alle enten er eller har vært ansatt innen helsesektoren i kraft av egne erfaringer med psykiske lidelser.

Noen fordeler med slike ansettelser som ble påpekt i diskusjonen:

 • Det gir troverdighet i kontakt med andre brukere å selv ha brukererfaring
 • Det å formidle at man kan fungere godt og være i arbeid med en psykisk lidelse inspirerer ofte andre
 • Flere ansatte med brukererfaring øker statusen til denne typen kunnskap i fagmiljøene

Utfordringer

Noen utfordringer med å være ansatt med brukererfaring kom også frem:

 • Mangel på formell kompetanse kan gi opplevelse av at man ikke har like mye man skulle ha sagt som de med formell utdanning innen feltet
 • Å få innpass sosialt blant kolleger uten brukererfaring
KONFERANSE OM LÆRING OG MESTRING
BRUKERAKTIVIST: Odd Volden ønsker sterkere brukerdeltakelse blant annet innen forskning på psykisk helsefeltet.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen