Publisert: 30. september 2011.   Endret: 04. september 2015
Atle Dyregrov

Atle Dyregrov Foto: Solrun Steffensen

-Samhandling viktig i krisearbeid

-Samhandling viktig i krisearbeid

-Å være kjent med hverandres kompetanse er særlig nyttig når man ved ulykker og krisearbeid skal jobbe på tvers av kommuner, sier krisepsykolog Atle Dyregrov.

Dyregrov innledet 26. og 27.september et seminar i Alicante i Spania, der tema var samhandling innen psykisk helsearbeid. Til stede var allmennlegetjenesten, Fosen-Teamet og Fosen kommunene.

Viktig å bli kjent

Den kjente krisepsykologen foreleste om krisehåndtering og Post Traumatic Stress Disorder - Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Dyregrov trakk fram viktigheten av at fagfeltet deltar på et slikt felles samhandlingsseminar, hvor man får god anledning til å bli kjent med hverandre og oversikt over lokal kompetanse.

-Ulykker og krisearbeid

-Dette er særlig nyttig når man skal samarbeide ved ulykker og krisearbeid, som ofte har forgreininger til flere kommuner, sa Dyregrov, som også har vært sterkt involvert i det psykiske oppfølgingsarbeidet i etterkant av terroraksjonene i Oslo og på Utøya 22.juli.

Det at man kjenner til hverandre og hverandres kompetanse i dette samspillet, kan være forskjellen på om det fungerer eller ikke, mener Dyregrov.

Ulike modeller

Dyregrov delte rikelig av sin lange erfaring fra fagfeltet med deltakerne, og snakket om organisering, roller, ansvar og ulike forventninger til krisehjelp.

Han gikk videre inn på ulike modeller for PTSD, og terapeutiske implikasjoner ved disse. Dyregrov pekte på noen viktige momenter for intervensjon og psykososiale tiltak.

Viktige momenter for intervensjon

 • å utvise forsiktighet mht å presse mennesker til umiddelbart emosjonelt utrykk - noen studier peker på at de som ikke uttrykker seg umiddelbart etter katastrofer klarer seg bedre
 • om mulig vente til etter første dag med å gi verbalt uttrykk for emosjoner
 • respekt for de som ikke vil snakke – de kan være de som mestrer best
 • oversikt over fakta og god informasjon viktigere enn emosjonelle uttrykk
 • om søvn ikke inntrer første natten, så har dette vist seg å være en fordel
 • fagfolk må være mer nyansert i hva de sier til media

Psykososiale tiltak

 • fokus på trygging, gjenhenting og sosial støtte før fokus på psykologisk førstehjelp
 • støttesamtale
 • defusing/avlastningssamtale - mer uformelt enn debriefing - først og fremst for hjelpere/fagfolk

Traumeterapier

Dyregrov trakk dessuten fram nødvendigheten av at fagfolk har kompetanse og kunnskap om ulike traumeterapier og tilgang til en rikholdig verktøykasse:

 • Numerical Distraction Therapy (NDT)
 • Prolonged exposure counter – conditoning
 • Mindfulness trening og metakognitiv terapi
 • Struktured writing therapy (SWT)
 • Narrativ eksponeringsterapi (NET)
 • Traumatic Incident Reduction (TIR)
 • Tankefeltterapi (TFT)
 • Imagery rescripting
 • Massasje
 • Terapeutiske ritualer

Dokumenterte metoder

-Det vi gjør må ha faglig kvalitet, være tilpasset situasjonen og inneholde kloke råd, sa Dyregrov.

Dette forutsetter også gode psykopedagogiske evner.

-Vi kan forlenge plager ved å la være å bruke dokumenterbart virkningsfulle metoder – når vi stoler for mye på gammel lærdom, påpekte han.

Diagnostisering og sykeliggjøring

Dyregrov trakk også fram problemstillinger ved diagnostisering, som enkelte ganger kan føre til unødvendig sykeliggjøring.

Han ser det som problematisk at en person som kunne trenge tid og sykemelding ved for eksempel sorgbearbeiding, får diagnosen depresjon. Dette kan gi avkorting av forsikringsutbetalinger. Selv bruker han så langt som mulig beskrivelsen reaksjon på stor eller alvorlig belastning.

Selvhjelpsmetoder

Dyregrov gikk også inn på sorg og ulike selvhjelpsmetoder ved sorgbearbeiding.

Han hadde mange gode erfaringer fra folk som hadde nyttiggjort seg dette, og henviste til mer informasjon om ulike selvhjelpsmetoder på hjemmesiden til Senter for krisepsykologi i Bergen der han jobber.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter samhandling behandling.i.psykisk.helsearbeid kriser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen