Publisert: 07. oktober 2011
Dr Niels Mulder
EUROPEISK KONGRESS:- De mest sårbare innbyggerne skal få kvalitativt bedre hjelp, sier Niels Mulder, styreformann i EAOF.

Krysser grenser for de svakeste i Europa

Krysser grenser for de svakeste i Europa

Stadig flere europeiske land tar i bruk aktivt oppsøkende behandling etter ACT-modellen.

-Vi trenger å utveksle erfaringer. Landene er forskjellige og noen er kommet lenger enn andre, men vi kjenner alle til utfordringen med å møte behovene til mennesker med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser, en pasientgruppe som ikke oppsøker hjelp selv, sier Niels Mulder fra Nederland.

Niels Mulder er styreformann i den nystartete organisasjonen European Assertive Outreach Foundation (EAOF).

Aller første i Europa

Torsdag ble Crossing Borders - den aller første kongressen om Assertive Outreach (AO) i Europa -offisielt åpnet av Hennes Kongelige Høyhet prinsesse Margriet av Nederland torsdag. 16 land deltar på kongressen, som foregår i Rotterdam. Det handler om effektene av ulike former for oppsøkende behandling og hjelp.

(Saken blir oppdatert med lenker til foredragene)

England, Danmark og Nederland ligger lengst fremme i Europa når det gjelder etableringen av Assertive Community Treatment  (ACT) og lignende arbeidsmåter. Stadig flere europeiske land kommer etter. I Norge er det de siste årene etablert 15 slike team rundt i landet.

Norge representert

Både Norges første ACT-team og evalueringsprosjektet blir presentert på kongressen. NAPHA deltar i en posterutstilling.

Kongressen omfatter både klinisk praksis og forskning.

-Vi ønsker dialog om hva som er effektive måter å gjøre ting på, ikke bare i tråd med en modell, som ACT, men med flere, sier Mulder.

Ikke penge-styrt

EAOF har skaffet seg oversikt over utbredelsen av AO i Europa.

-Det som gjør meg optimistisk er at satsning på ACT o.l. ikke ser ut til å være avgjort av økonomi, dvs. om et land er rikt eller fattig.

-Kan du forklare?

-I en undersøkelse vi har gjort, ser vi bl.a. at ACT-team f.eks. finnes i Polen, mens det i en sterk økonomi som Tyskland, ikke er etablert enda.  

Må tenke nytt

Viljen til å tenke nytt er viktigst, i følge Mulder.

-For å nå disse pasientene, er det viktigere med en nyorientering innenfor helseapparatet, enn det er å få tilført nye midler, sier Niels Mulder.

De meste sårbare

Flere ville forstått behovet for AO hvis de hadde kjent til pasientgruppen bedre, mener han.

I foredraget han holdt torsdag forklarte han dette ved å vise til motivasjonsparadokset.

-Normalt oppsøker folk hjelp når problemene øker, men for denne pasientgruppen, er det motsatt. Jo større problemene blir, jo mindre motivert synes de å være for å oppsøke og motta hjelp.

Oppsøke - oppsøke

Tendensen er at pasienter som avviser behandling, faller ut av systemet, enten det er hos fastlegen eller i spesialisthelsetjenesten.

-Erfaringer med AO viser at vi kanskje må oppsøke en pasient ti ganger, hjemme hos ham selv, tilby flere typer hjelp - før relasjonen er blitt så god at vi kan begynne å snakke om behandling av de psykiske lidelsene, sier Mylder.

LES OGSÅ: KoRus Øst har laget en håndbok for ACT

ROTTERDAM,6.Oktober: Flere land i Europa satser på aktivt oppsøkende behandling i tverrfaglige team.

Kommenter:

Mer om

nyheter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen