Publisert: 17. oktober 2011
Trond Asmussen (t.v.) og Anne Cathrine Svenning
SAMLET FAGGRUPPER: Trond Asmussen i NAPHA (t.v.) og Anne Cathrine Svenning hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag var nylig med på å samle et bredt spekter av aktører innen psykisk helse og rusfeltet på Brekstad i Sør-Trøndelag. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Samlet rus- og psykisk helsefeltet

Samlet rus- og psykisk helsefeltet

-Når aktører innen rusfeltet og psykisk helse møtes finner de mye å lære av hverandre.

Slik konkluderer Trond Asmussen i NAPHA og Anne Cathrine Svenning hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, etter å ha samlet et bredt spekter av aktører innen psykisk helse og rusfeltet til felles nettverkssamling på Brekstad i Sør-Trøndelag sist uke.

  • Les artikkelen Involverer barna - et intervju med to av fagfolkene som deltok på samlingen

-Sammenheng

-Foredragsholdere fra fagfeltene, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, Lade behandlingssenter, Rusbehandling Midt-Norge og Kompasset bidro sammen med rådgivere fra NAPHA  til å se rus og psykisk helse i sammenheng, sier faglig rådgiver i NAPHA, Trond Asmussen.

Deltakerne var samlet i to dager. Konferansen var et samarbeid mellom Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nasjonalt kompetansesenter for rus Midt-Norge, Rusbehandling Midt-Norge og NAPHA.

Første gang

-Konferansen hadde over 75 deltakere  fra brukerorganisasjoner, kommunenes psykiske helsearbeid, rusarbeid,  NAV  og spesialisttjenester innen rus og psykisk helse og psykiatri, forteller Asmussen.

Det er ifølge Asmussen første gang i Midt-Norge at så mange aktører innen de to feltene møtes for å utveksle erfaringer og kunnskap.

I samhandlingsreformens ånd

Han mener det å lage et slikt stort nettverk, som både går på tvers av første- og andrelinjetjenesten og rus- og psykisk helsefeltet, er i samhandlingsreformens ånd. Asmussen får støtte fra Anne Cathrine Svenning, psykiatrirådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

-Samlingen viste hvordan vi sammen kan nærme oss en mer kunnskapsbasert praksis der kunnskap fra både forskere, brukere og fagfolk har sin plass, sier Svenning.

Felles handlingsplan

Tilbakemeldingene fra konferansedeltakerne var så positive at aktørene er blitt enige om å lage en felles handlingsplan for 2012.

-Fylkesmannen, KORUS, og NAPHA går sammen med representanter for RiO og Mental Helse om en handlingsplan for det videre samarbeidet mellom rus- og psykisk helsefeltet, sier Svenning.

-Felles kunnskap

Flere fellessamlinger ligger det også an til:

-Mange positive tilbakemeldinger fra deltakere etter konferansen peker på at det som ble presentert og diskutert  fremsto som en viktig felles kunnskap. Det kom også tydelig frem et ønske om at det bør arrangeres flere felles forum av denne typen fremover, forteller Svenning.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen