Publisert: 18. oktober 2011
F.v. Gretha Evensen, Siw Bratli og Turid Møller Olsø
GJENSIDIG NYTTE: -Ved å samarbeide vil vi få gjensidig nytte av å kunne bruke hverandres nettverk og kunnskap, mener Siw Bratli (midten) i Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS), Gretha Evensen (t.v.) og Turid Møller Olsø (begge NAPHA). Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

På samarbeids-visitt hos NAPHA

På samarbeids-visitt hos NAPHA

-NAPHA er viktig for oss for å nå ut til psykisk helse- og rusfeltet i kommunene, sier Siw Bratli fra Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS).

Bratli er på et tredagers samarbeidsbesøk hos NAPHA. Hun er  spesialrådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS), med ansvar for psykisk helse og rus.

-Løfte feltet

-Vi ønsker å løfte psykisk helse- og rusfeltet. I den sammenheng vil vi også fremme samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Her har vi sammenfallende interesse med NAPHA, sier Siw Bratli.

-Viktig kanal

Hun er glad for å være på besøk hos NAPHA, fordi hun mener de to kompetansesentrene har mye å tilføre hverandre:

-Vi besitter en kompetanse som bør være tilgjengelig for flere enn spesialisthelsetjenesten. NAPHA er en viktig kanal som når ut til kommunale målgrupper. Ved å samarbeide vil vi få gjensidig nytte av å kunne bruke hverandres nettverk, erfaringer og kunnskap, sier Bratli.

Skal skrive

I løpet av sitt besøk hos NAPHA skal hun både skrive om NK LMS for NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no, orientere NAPHAs ansatte om senteret og diskutere samarbeid mellom de to sentrene.

Reform og nytt fokus

-NK LMS har sin forankring i spesialisthelsetjenesten. Med samhandlingsreformen blir kommunene en stadig viktigere målgruppe for oss. Derfor er samarbeid med NAPHA svært viktig for oss, sier Bratli.

Fra før har NK LMS innledet samarbeid med blant andre NASEP/erfaringskompetanse.no og Selvhjelp Norge.

Endring på gang

Av de 63 lokale lærings- og mestringssentrene som finnes i dag er bare ett kommunalt. De øvrige 62 tilhører spesialisthelsetjenesten. Men endring er på gang:

-Det er gitt samhandlingsmidler til å opprette flere kommunale lærings- og mestringssentre, forteller Bratli.

Nytt satsningsområde

Rus og psykisk helsefeltet er et nokså nytt arbeidsområde for NK LMS, opplyser Bratli.

-Tradisjonelt har lærings- og mestringssentrene hatt mest fokus på somatikken. Først de senere årene er psykisk helse og rus blitt et satsningsområde, sier Bratli.

-Etterspurt

Hun mener det er en viktig og riktig satsning.

-En styrking av tilbudet innen psykisk helse og rus er etterspurt i lærings- og mestringsmiljøet. Siden lærings- og mestringssentrene er vår hovedmålgruppe blir det da også naturlig for oss å i større grad jobbe faglig med denne tematikken på nasjonalt nivå, mener hun.

Som del av satsningen har NK LMS etablert et Nasjonalt nettverk for læring og mestring innen feltet psykisk helse og rus.

Felles mål

Faglig rådgiver i NAPHA, Gretha Evensen, ser fram til å samarbeide med NK LMS.

-Det er en bevisst strategi fra helsemyndighetene at folk ikke bare skal behandles, men også  gjøres i stand til å mestre og leve med sine helseproblemer. Både NK LMS og vi jobber for å nå dette målet, sier Evensen, og utdyper:

-NAPHA skal bidra til å styrke helsearbeideren i forhold til å hjelpe brukeren til å mestre eget liv. NK LMS har som mål å styrke bruker og pårørende i dette arbeidet, ved å bygge opp under gode lærings- og mestringstilbud. Samtidig har lærings- og mestringssentrene også opplæring av helsepersonell som del av sitt arbeid, påpeker Evensen.

Mer kunnskap

Hun ser fram til å jobbe sammen med NK LMS for at det skal opprettes flere kommunale lærings- og mestringssentre. Samtidig har hun et klart mål om at NAPHA skal få bedre kunnskap om lærings- og mestringstilbud.

-Vi ønsker å komme dit at når en helsearbeider, bruker eller andre samarbeidsparter henvender seg til NAPHA, så skal vi ha nok kunnskap om lærings- og mestringstilbud til at vi kan henvise dem greit videre, sier Evensen.

KOMPETANSE-SAMARBEID

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen