Publisert: 24. oktober 2011
Alice Kjellevold, dr. jur, Universitet i Stavanger. Solaseminaret 2011
PÅRØRENDE: Alice Kjellevold leder forskergruppen ved Universitetet i Stavanger som skal finne ut mer om pårørendes rolle i psykisk helsearbeid. De går nye veier, og bruker bl.a Facebook for å finne informanter. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen)

Forsker på pårørendes rolle

Forsker på pårørendes rolle

Hvordan kan helsetjenestene ta bedre vare på pårørende og se dem som en ressurs?

-Hadde de bare spurt meg om jeg ville ha en kopp kaffe!

Dette er en kommentar Alice Kjellevold har fått høre fra pårørende hun har snakket med - et lite eksempel som sier noe om hvor enkelt det er å bygge eller spolere relasjonen mellom helsetjenesten og pårørende til psykisk syke. Det kan handle om enkle ting - bli sett eller oversett.

Mange pårørende opplever i dag at de blir betraktet som en belastning. Forskninggruppen ledet av Dr. jur Alice Kjellevold ved Universitet i Stavanger, skal finne ut mer om pårørendes rolle.

Pårørende som ressurs

-De politiske signalene om at pårørende skal være en ressurs i helsetjenesten er veldig tydelige, men sannsynligheten er stor for at det er et stort gap mellom dette og det som er praksis i dag, sier Alice Kjellevold.

Forskningen har to utgangspunkt: Å ta for seg pårørendes behov i sammenheng med den belastningen de utsettes for, og å redegjøre for den ressursen pårørende kan representere.

-Lett å svare med Questback

Forskergruppen på seks personer tar i bruk flere metoder. I tillegg til tradisjonelle måter å gjennomføre intervjuer og samle materiale på, tar de i bruk nettet og Facebook.

Dosent Rita Sommerseth avsluttet nylig en Questback-undersøkelse som henvendte seg til pårørende via nettet.

-Med en questbackundersøkelse når vi et helt tilfeldig utvalg personer. Det er en metode som gjør spørsmålene lette å håndtere, både for dem som skal svare og vi som skal utforme dem. Fordelen er også at det koster lite, og vi kan kjøre statistikk på materialet umiddelbart etterpå, sier Sommerseth.

Flest kvinner

Av de 110 personene som svarte på undersøkelsen, var 85,5 % kvinner og 12,5 % var menn. De fleste hadde høyere utdanning.

- Vi trodde kanskje vi skulle nå flere menn blant de pårørende, og folk med ulikt utdanningsnivå  men det viser seg at de fleste svarene kommer fra dem vi forventer å nå via nettet, sier Sommerseth.  

Nå skal hun i gang med å analysere svarene, som kommer fra pårørende spredt over landet.

Påvirker pasientenes bedring

-Når pårørende involverer seg, får det en effekt på pasientens bedring. Dette er det gjort forskning på, men vi vil vite mer, sier Alice Kjellevold.

Da hun skrev boken «Pårørende i helsetjenesten" i samarbeid med Kari Bøckmann, henviste de i stor grad til internasjonal litteratur om emnet. Vi trenger mer publisert forskning om pårørendes rolle i Norge.

-Hvis vi mener dette med at pårørende skal brukes som en ressurs av helsetjenestene, trenger vi klarhet på en rekke punkter, i følge Kjellevold:   

Hvordan skal det gjøres?

På hvilken måte? Hvilket ansvar skal ligge på helsetjenesten i forhold til at pårørende skal medvirke? Hvordan kan ideelle organisasjonene bidra med oppgaver i pårørende-arbeidet? Hvordan bør forholdet mellom kommunene helse og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner – som f.eks. Pårørende senteret være i kontakt med pårørende? 

Forskergruppen skal få tak i de pårørendes historier og samle flere erfaringer.

-I løpet av sommeren og høsten har vi begynt å hente inn og analysere data.

24. november vil forskerne ved Universitet i Stavanger legge frem noe av dette for første gang.

Forskning om pårørendes rolle

Forskergruppen ved Univsersitetet i Stavanger består av sju personer og har to utgangspunkt

  • Pårørendes behov
  • Pårørende som ressurs i helsetjenesten

LES MER: Alice Kjellevold, som leder gruppen, er også forfatter av boken "Pårørende i Helsetjenesten" (2010)

LES MER Psykiskhelsearbeid.no: Pårørende en ressurs - veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester  

LES MER om pårørendes erfaringer i Det viktige håpet, av forfatter Solveig Bøhle

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen