Endret: 27. oktober 2011
Trist kontorarbeider
En av tre rapporterer at de føler seg psykisk utmattet etter jobb en dag i uka eller oftere. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Får angst og depresjon på jobb

Får angst og depresjon på jobb

Halvparten av yrkesaktive som er plaget av angst eller depresjon, mener at det helt eller delvis skyldes jobben, viser ny rapport.

-Man kan basert på disse tallene spørre seg om hvorvidt arbeidsplassene driver godt nok forebyggende arbeid for at folk skal ha det bra på jobb, sier overlege ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Tore Tynes, til napha.no.

Omfattende rapport

Sammen med kolleger ved STAMI har Tynes utarbeidet rapporten Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011. Rapporten, som blant annet bygger på tall fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) levekårsundersøkelse, tar opp psykisk helse blant yrkesaktive som ett av flere temaer.

14 prosent plages

Dette er blant funnene relatert til psykisk helse:

  • Om lag 14 prosent av 10 000 intervjuede yrkesaktive rapporterer at de har vært litt, ganske eller svært plaget av angst eller depresjon i løpet av den siste måneden
  • Nesten halvparten oppgir at disse plagene har sammenheng med arbeidet
  • En av ti oppgir søvnvansker som helt eller delvis skyldes jobben
  • En av tre rapporterer at de føler seg psykisk utmattet etter jobb en dag i uka eller oftere.

Flere årsaker

Årsakene til at man får angst og depresjon som helt eller delvis skyldes jobben kan være mange, mener Tynes:

-Det kan dreie seg om å ha for mye å gjøre. Det kan dreie seg om at du føler deg mobbet eller at der er en konflikt, eller at lederen ikke støtter deg nok i jobben, uttalte Tynes til NRK TV Morgennytt 27.oktober (innslaget starter 37 minutter ut i sendingen).

Kunstnere på topp

Personer i aldersgruppen 24-35 år er noe mer utsatt for angst og depresjon enn andre. Kunstnere, lektorer og kokker topper listen over hvilke yrkesgrupper som er mest plaget.

-Det at kunstnere ligger på topp i forhold til angst kan være knyttet til at de for eksempel skal på scenen og prestere, sier Tynes.

-I alle yrker

Han mener likevel at det mest interessante er at forskjellene mellom de ulike yrkesgruppene er så små.

-Det er ikke så veldig store forskjeller mellom ulike yrkesgrupper. Det viser at psykiske plager forekommer i alle yrker, sier Tynes til napha.no.

Skiller seg ut

Slik sett skiller psykiske plager seg ut fra andre arbeidsmiljøforhold og mer fysiske eller somatiske plager:

-For andre plager enn de psykiske er det vanlig med større forskjell mellom ulike yrkesgrupper. Risikoen for fysiske plager varierer veldig med type arbeid. Psykiske plager er derimot ofte knyttet til individene uavhengig av yrkesgruppen de tilhører, og det relasjonelle som jo finnes på alle arbeidsplasser, mener Tynes.

LAGET RAPPORT: Tore Tynes, overlege ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen