Publisert: 03. november 2011
F.v.: Hilde Siraas Myran, Gretha Evensen og Eli Valås
PÅ BESØK: Ansvarlig for NAPHAs samarbeid med lærings- og mestringssentrene, Gretha Evensen (midten), på besøk hos Hilde Siraas Myran (t.v.) og Eli Valås (t.h.) ved Nidaros LMS. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Populært tilbud til pårørende

Populært tilbud til pårørende

Pårørende-kvelder, der både personer med brukererfaring og fagpersoner holder innlegg, er populært ved Nidaros Lærings- og mestringssenter i Trondheim.

-Vi er spent hver gang vi åpner bunken med deltakernes evalueringer etter pårørende-kvelder. Så langt har vi stort sett ligget på mellom fire og fem i snitt, på en skala der fem er best. Det er vi godt fornøyd med, smiler Eli Valås, spesialpedagog ved Nidaros Lærings- og mestringssenter i Trondheim.

-Evalueringene nyttige

Spesialmiljøterapeut og kollega Hilde Siraas Myran understreker likevel at det ikke er prestisjen i å få gode tilbakemeldinger som er hoveddrivkraften.

-Men evalueringene er veldig nyttige for oss, fordi de gjenspeiler hva brukerne av tilbudet sitter igjen med, sier Siraas Myran.

-Ta vare på seg selv

Sammen utgjør Valås og Siraas Myran den faste staben på Lærings- og mestringssenteret ved Nidaros Distriktspsykiatriske senter (DPS). Det to år gamle senteret retter seg mot mennesker med psykiske lidelser og rus, og ikke minst deres pårørende.

-Vi er veldig opptatt av å hjelpe de pårørende, både til å bli en god støttespiller for den som er psykisk syk, og til å ta vare på seg selv. Derfor holder vi pårørende-kveld en gang i måneden, sier Eli Valås.

-Stort utbytte

Tilbudet er veldig populært, og det har ofte vært opp mot 30 deltakere. Til napha.no forteller en av de pårørende at hun har stort utbytte av møtene:

-På forrige møte var det en person som selv hadde slitt med personlighetsforstyrrelser, som snakket om seg og sitt forhold til sine pårørende. Det var veldig spennende å høre på henne, og det ga meg noe annet enn å få informasjon fra en fagperson, sier den pårørende, som ønsker å være anonym.

-Sterk involvering

Pårørende-kveldene planlegges og gjennomføres i samarbeid med personer som har egenerfaring med psykiske lidelser, enten de er syk selv, eller pårørende.

-Vi jobber etter det som kalles standard metode, som innebærer sterk involvering av brukerne, sier Hilde Siraas Myran.

Varierte temaer

Hver kveld har et tema. Her er noen eksempler fra de siste møtene:

-Hensikten er å gi de pårørende kunnskap og informasjon om ulike diagnoser og behandlingsmuligheter, og om tilbud og rettigheter som de selv kan ha nytte av i sitt ofte svært krevende liv som pårørende, sier Eli Valås.

-Godt å prate

Etter tilbakemeldinger fra deltakerne skal Nidaros LMS nå også arrangere pårørendekvelder der det ikke er så mye program, og der kontakt mellom de pårørende er hovedhensikten.

-Mange har etterlyst mer tid til dette. For eksempel møttes nylig tre menn på pårørende-kveld, som alle hadde deprimerte koner. De hadde følt seg veldig alene, og syntes det var så godt og nyttig å prate og dele erfaringer med andre i samme situasjon, sier Valås.

-Selv i fare

Frustrasjonen er stor over å se hvor mye pårørende til mennesker med psykisk lidelser ofte sliter selv.

-På grunn av det store presset mange pårørende lever under, står mange av dem selv i fare for å utvikle psykiske lidelser. Grunnleggende ting som å fungere i jobb og i samliv kan være utfordrende, og mange pårørende trenger en profesjonell samtalepartner, sier Eli Valås.

-Uten rettigheter

Ofte vet hun og kollega Siraas Myran ikke hvor de skal henvise de pårørende videre i slike tilfeller.

-Når de pårørende ikke selv har en diagnose blir de ofte sittende uten rettigheter til å få profesjonell hjelp. Her kunne vi ønsket oss et mer fleksibelt system, sier de to.

Barn som pårørende

Selv jobber de med å perfeksjonere sitt eget tilbud, slik at pårørende i mest mulig lik situasjon kobles sammen. De utvikler nå også et tilbud til barn som pårørende.

-Vi er nå godt i gang med å implementere gruppetilbudet Styrket mestring i livet (SMIL), sier prosjektleder Eli Valås.

Forebyggende

De samarbeider med barne- og familietjenesten i Trondheim kommune avdeling Østbyen, og med brukere som selv har vokst opp med psykisk syke foreldre. Målet er å bygge opp et forebyggende lærings-og mestringstilbud for barn som har foreldre med psykisk sykdom eller rusproblemer.

-SMIL er rettet mot hele familien, med barnas opplevelser i sentrum. Vi vil satse på å nå så små barn som aldersgruppen 6-9 år, sier Valås.

Støtte til foreldre

Tanken bak å begynne så tidlig er å forebygge utviklingsvansker, og å hjelpe barna til å bygge opp en mestringesfølelse heller enn skyldfølelse og skam, som ofte er vanlige skadevirkninger av å være barn og pårørende til foreldre med psykiske problemer, forklarer hun.

Tiltaket gir også støtte og veiledning til foreldre med sikte på å bistå dem i å innta barns perspektiv og å styrke foreldre-barn-relasjonen.

PÅRØRENDE-KVELDER
  • Hver måned arrangerer Nidaros LMS i Trondheim egne temakvelder for pårørende
  • Møtene er godt besøkt, ofte med rundt 30 deltakere
  • Temaene omhandler både diagnoser, behandlingstilbud og rettigheter og tips til pårørende om hvordan de kan ta godt vare på seg selv
  • Pårørende-kveldene planlegges og gjennomføres i samarbeid med personer som har egenerfaring med psykiske lidelser, enten de er syk selv, eller pårørende.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen