Publisert: 07. november 2011
F.v. Gaute Strand, Helle Wessel Andersson, Gretha Evensen, Dagfinn Brørs og Stefanie Görner
GLEDER SEG: F.v. Gaute Strand, Helle Wessel Andersson, Gretha Evensen, Dagfinn Brørs og Stefanie Görner i NAPHA ser fram til samhandlingskonferanse på Gardermoen 10.-11.november. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Stor interesse for samhandlings-konferanse

Stor interesse for samhandlings-konferanse

-Vi måtte sette strek på 140 deltakere, sier leder for NAPHAs konferanse om samhandling på Gardermoen 10.-11.november, Helle Wessel Andersson.

Gode foredragsholdere - kombinert med det at samhandlingsreformen trer i kraft etter nyttår- tror hun er hovedgrunnene til den store interessen for konferansen "Samhandling om mennesker med alvorlige psykiske lidelser" på Gardermoen 10.-11.november.

-Venteliste

-Det har vært folk på venteliste for å delta. Det viser at det er stor interesse for å møtes og dele kunnskap om samhandling, sier faglig rådgiver i NAPHA, Helle Wessel Andersson.

Målgruppen for konferansen er deltakerne i 54 prosjekter som omfattes av Helsedirektoratets tilskuddsordning for utvikling av forpliktende samhandling om mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

-Jevn fordeling

-Det er en nokså jevn fordeling av deltakere mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, samt noen brukerrepresentanter. Det er veldig bra fordi det er samarbeid mellom nettopp disse som står på agendaen, understreker Wessel Andersson.

Ekstra populær

Spesielt populær er parallellsesjonen "Verktøy for samhandling på individnivå og systemnivå", med 57 påmeldte.

-Dette er den enkeltsesjonen med klart flest påmeldte. Her skal det presenteres erfaringer fra Namdalen og Salten i bruk av pasientforløp som metodikk for utvikling av samhandlingsmodeller, forteller Wessel Andersson.

-Behov for verktøy

Hun er ikke overrasket over at akkurat denne sesjonen vekker stor interesse.

-Samhandlingsreformen er rett rundt hjørnet. Jeg tror mange har behov for et konkret verktøy for å jobbe fram gode samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunehelsetjeneste, sier Wessel Andersson.

Samkjøring viktig

Når noen brekker foten, så får de beskjed om at de sendes til røntgen, kirurg og andre instanser.

-På samme måte blir det nå viktig å få til et samkjørt tilbud mellom tjenestene innen psykisk helsefeltet, sier Wessel Andersson.

Info om pasientforløp

Hun bruker et eksempel:

-Om en person får diagnosen schizofreni, så er det viktig at både pasient og pårørende får informasjon om hva som skjer videre. Dette kan være innleggelse på akuttpost, symptomdemping, overføring til utredningsenhet ved psykoser og rehabiliteringsforløp. Det skal da være klart hvilke instanser som gjør hva i dette forløpet, påpeker hun.

-Spydspisser

Den nye lov om kommunale helse- og omsorgstjenester gir pålegg om organisatorisk forpliktende samarbeidsavtaler mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

-De 54 prosjektene som har fått støtte av Helsedirektoratet til å utvikle modeller for slikt samarbeid vil være spydspisser i denne utviklingen, mener Wessel Andersson.

Bedre tilbud målet

Det overordnede målet med slike avtaler er at brukerne skal få et bedre tilbud, påpeker hun.

-Hvordan å skape gode tjenester for brukerne er en rød tråd i programmet for konferansen. Det er viktig at brukerne involveres og blir hørt nå når tjenestene skal utvikles i tråd med samhandlingsreformen, sier Wessel Andersson.

Topor og Bjørgen

Blant foredragsholderne som vil ha et sterkt fokus på brukerne er den kjente svenske psykologen og dosenten i sosialt arbeid, Alain Topor, og NAPHA-rådgiver Dagfinn Bjørgen.

KONFERANSE OM SAMHANDLING 10.-11. NOVEMBER
  • "Samhandling om mennesker med alvorlige psykiske lidelser": Program
  • Sted: Gardermoen
  • Tid: 10.-11.november
  • Arrangør: NAPHA

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen