Publisert: 08. november 2011
Magne Sellereite

-Innleggelser og selvskading kraftig ned

-Innleggelser og selvskading kraftig ned

-At vi er veldig tilgjengelige, samtidig som vi gir folk ansvar for eget liv, tror jeg er grunnen til at innleggelsene og selvskadingen hos våre beboere har gått kraftig ned. Det sier teamleder for Boliger psykiatri i Ålesund, Magne Sellereite.

Sellereite er på todagers besøk hos NAPHA for å presentere det kommunale, bemannede tilbudet på 27 boliger i Ålesund som han er teamleder for. Hoveddelen av beboerne har diagnosen schizofreni. Autisme og personlighetsforstyrrelser med selvskading er også store grupper. Sellereite skal skrive om tilbudet i NAPHAs kunnskapsbase psykiskhelsearbeid.no.

-Nyttig å dele erfaringer

-Jeg skriver i basen for første gang. Jeg ser det som nyttig både å kunne dele av egne erfaringer med andre innen feltet, og få inspirasjon gjennom å se hva andre gjør, sier Sellereite.

-Praktisk tilnærming

I fem år har den psykiatriske sykepleieren vært teamleder for Boliger Psykiatri i Ålesund kommune. Mye er blitt forandret på den tiden.

-Vi har nok fått en mer praktisk tilnærming, der vi forsøker å hjelpe brukerne til å mestre eget liv gjennom fokus på kosthold, orden i egen leilighet og oppbyggende fritidsaktiviteter, sier Sellereite.

Sitter i fellesarealet

Han satser som leder også på å være svært tilgjengelig, både for brukerne og for egne ansatte.

-Jeg har plassert kontoret mitt midt i fellesarealet, nesten enda mer tilgjengelig enn vaktrommet. De fleste brukerne har mobilnummeret mitt, og sender meg meldinger eller kommer innom kontoret når de vil ta opp noe. Jeg mener det er viktig som leder å vise tydelig at jeg er en del av det som foregår, og står inne for det vi gjør her, sier Sellereite.

Gir brukerne stort ansvar

Sellereite jobbet tidligere syv år på et psykiatrisk sykehus. Erfaringer derfra ga ham ideen om at ansvaret for eget liv må tas av brukerne selv.

-Vi kunne få litt orden på ting mens de var innlagt, men da de dro hjem igjen hadde de ikke det som skulle til for å klare seg selv, og ble innlagt igjen med jevne mellomrom uten tegn til bedring siden forrige gang. Det ga meg en tanke om at det må skje en endring hos personen selv. Systemet rundt kan ikke ordne alt for folk, påpeker Sellereite.

Han mener botilbudet han nå leder har gått langt i å gi brukerne slikt ansvar for eget liv.

Orienterer om konsekvenser

-Om en bruker med diabetes velger å drikke to liter cola hver dag, eller om folk har barberblader på rommet for selvskading, så lar vi dem ha det. Det er deres liv, og de som må ta ansvar for å passe på seg selv. Men vi er der alltid for dem når de ber om det, og orienterer tydelig om konsekvensene av å ikke ta ansvar selv, understreker han.

Realisere drømmer

Sellereite mener det er viktig å ta folk på alvor når de ønsker å realisere drømmer, selv om deres sykdomshistorie kan gjøre at målene noen ganger virker urealistiske.

-Vi er veldig opptatt av å se på hvor folk faktisk er i livet sitt. Vil de bli sykepleier, men mangler grunnleggende allmennkunnskap, så kan vi be NAV om å lage et opplegg for dem som ligger helt nede på grunnskolenivå om nødvendig, sier han.

Ingen tidsbegrensning

Det opereres ikke med en grense på hvor lenge folk kan være i botilbudet.

-Vi vurderte tre år som grense for botid, men Rådet for psykisk helse mente vi ikke burde sette noen grense. Jeg er glad vi fulgte det rådet, fordi jeg tror det kan sette en stopper for fremgangen ved at det blir et press for brukeren å ha en tidsbegrensing, mener han.

Likevel er man tydelig overfor beboerne på at det er snakk om et rehabiliteringstilbud, der det er meningen at beboerne etterhvert skal ut og klare seg selv både i jobb og egen bolig.

Daglig morgenprat

På samme måte som beboerne har lett tilgang på personalet, mener Sellereite det er viktig med tett kontakt også i personalgruppa.

-Jeg starter alltid dagen med å sette meg ned sammen med personalet. Da går vi gjennom siste døgn. Det gir de ansatte en sjanse til å diskutere vanskelige situasjoner, sier han

Abrytelser ok

Sellereite mener det å være tett på ansatte og brukere som leder er veldig viktig.

-Så tar jeg heller det administrative med turnus, lønn, medarbeidersamtaler, budsjett og fakturering innimellom de mange avbrytelsene som det jo blir, sier han.

Stor takhøyde

Stor takhøyde i forhold til å ta opp vanskelige ting mener han også er viktig.

-Brukere kan fritt komme innom meg om de har vært i konflikt med noen ansatte. Jeg tar det videre med den ansatte, og diskuterer problemet ikke som kritikk fra min side, men som brukerens versjon. Vi er her for brukerne, og er de misfornøyd, så er det viktigste vi kan gjøre å ta det på alvor og se om det er mulig å gjøre ting annerledes, mener Sellereite.

Bruker spør bruker

Botilbudet gjennomførte i fjor en bruker spør bruker-undersøkelse.

-En del av brukerne svarte at de mener tilbudet vårt ligner for mye på institusjon. Da må vi ta det til etterretning, og forsøke å gjøre grep som gir beboerne en sterkere følelse av at de er i sitt eget hjem, sier han.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen