Publisert: 10. november 2011
Jan Tvedt, seniorrådgiver, avdeling for psykisk helse og rus, Helsedirektoratet
PÅ SAMHANDLINGSKONFERANSE: - Med reformen blir det økt vekt på innsatsen i kommunene, også når det gjelder psykisk helse.Jan Tvedt, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. (FOTO: Roald Lund Fleiner).

-Vær stolte over det dere får til!

-Vær stolte over det dere får til!

Apellen kommer til psykisk helsetjeneste i kommunene fra Jan Tvedt i Helsedirektoratet.

-Den kommunale beskjedenheten må ikke bli en hindring i møtet med utfordringene samhandlingsreformen byr på. Det er mange som gjør ting som med rette kan løftes frem, sier Jan Tvedt, seniorrådgiver i Avdeling for psykisk helse og rus, Helsedirektoratet.

Da NAPHAs samhandlingskonferanse åpnet i dag, holdt han det første foredraget.

Konferanse om samhandling

I løpet av konferansen skal noen av spydspissene innenfor samhandlingsprosjekter for mennesker med alvolig psykisk helse løftes frem.

140 deltakere fra de 54 samhandlingsprosjektene, som NAPHA koodinerer på oppdrag fra Helsedirektoratet, er samlet på Gardermoen.

Et ansvar for kommunene

Jan Tvedt la også vekt på at det ikke er noen tvil om kommunenes ansvar for å tilby psykiske helsetjenester til befolkningen.    

-I loven står det tydelig beskrevet, ja dette er tungt juridisk formulert, sa Tvedt.

-Hold øynene åpne! 

Mange frykter at fokuset vil ligge på somatikk når Samhandlingsreformen trer i kraft – og at midler til å løse de store oppgavene innenfor somatisk helse, vil bli trukket fra arbeidet med psykisk helse i kommunene.

-Hvis dette skjer, må hele fagfeltet psykisk helse holde øynene oppe! sier Tvedt.

Han oppmuntrer til å snakke høyt, engasjere seg ved å skrive avisinnlegg, bruke fagforeningene - rett og slett holde diskusjonen i gang.

Plikt til å forebygge og behandle

Samtidig med at samhandlingsreformen gjennomføres, vil også forpliktelsene kommunene har til å ta vare på folks psykiske helse bli større.

-Det er for eksempel ikke noe spørsmål OM kommunene skal drive behandling, men snarere hva slags behandling de skal gi, sa Tvedt.

Tvedt trakk frem den nasjonale helse- og omsorgsplanen, Prop. 91 L,  som er forslag til Stortinget om ny helse- og omsorgslov for kommunene og Lov om folkehelsearbeid som tre viktige referanser for kommunalt psykisk helserarbeid fremover.

Helse i alt vi gjør

Selv om somatisk helse har dannet rammen for samhandlingsreformen, betyr det ikke at ikke samhandling blir vel så viktig for psykisk helsefeltet.

-Reformen skal sørge for å sy sammen bedre helsetjenester til befolkningen. Det betyr at 1. og 2. linjetjenesten må snakke sammen, og at også andre sektorer enn helsesektoren må tenke helse i alt de foretar seg, sa Tvedt.  

-"Hva skjer'a"?

Ute lå tåken tett på Gardermoen i dag, men konferansen skal bidra til å klare opp om samhandling.

Trond Hatling, leder i NAPHA, ønsket velkommen og oppmuntret konferansedeltakerne til å benytte muligheten til å snakke sammen.

-Å jabbe, som vi sier på trøndersk, er en forutsetning for samhandling i det hele tatt, sa Trond Hatling.

-Les - og bruk nettet!

Hatling oppmuntret alle som jobber med samhandlingsprosjekter til å bruke ressursene på NAPHAs nettsider.

Spesielt holdt han frem artikkelen Samhandling nytter som nyttig.

NAPHA.no - her skal prosjektlederne dele informasjon, legge ut statusrapporter og andre dokumenter.

Psykiskhelsearbeid.no publiserer stadig aktuelle artikler om samhandling.

-Om du glemmer alt annet, så husk disse to, sa han.

 

 

 

BRUK NETTET: Trond Hatling, leder i NAPHA oppfordret til å dele erfaringer fra samhandling på NAPHA.no og Psykiskhelsearbeid.no.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen