Publisert: 14. november 2011
Ny videreutdanning
SAMARBEIDSBASERT: Brukere og forskere lærer å forske sammen.

Opptak til spennende videreutdanning

Opptak til spennende videreutdanning

-Kan lede til ny relevant forskning, mener professor Marit Borg.

I januar 2012 starter et nytt kull på videreutdanning i samarbeidsbasert forskning. Høyskolen i Buskerud satser på dette kan bli et permanent tilbud.

Fristen for å søke er 1. desember.

Forskere og brukere samarbeider

Pilot-prosjektet, som NAPHA.no har skrevet om tidligere, er evaluert som vellykket, forteller Marit Borg, professor i psykisk helsearbeid ved Høyskolen i Buskerud.

Søk sammen!

Til videreutdanningen ønskes både forskere med akademisk kompetanse og personer som har erfaring med psykiske helseproblemer. De kan gjerne søke sammen. I løpet av studieåret skal de samarbeide om forskningprosjekter.

En milepæl!

-Dette er en milepæl. Når det samarbeides på denne måten, setter brukernes erfaringer tydeligere preg på forskningen, sier Heidi Westerlund, faglig rådgiver i NAPHA.

Forskerne får opplæring i hvordan man utvikler og gjennomfører denne typen forskningsprosjekter, og de med erfaringskompetanse får kunnskaper om vitenskapsteori, metode og forskningsetikk, hvis de ikke har dette fra før.

-Mange har i dag realkompetanse gjennom å ha deltatt i ulike former for forskningsarbeid. For disse gir en  videreutdanning mulighet til å skaffe seg studiepoeng og papirer på egen kompetanse, sier Westerlund.

Ny forskningsretning

En slik videreutdanning kan lede til en type forskning vi ellers ikke får se, mener professor Marit Borg. Hun er en av dem som står bak fagplanene til utdanningen.

- Mye av forskningen innenfor psykisk helse i dag er knyttet til effekten av behandlinger. Disse studiene sier ofte lite om temaene personer med psykiske problemer er opptatt av, som arbeid, levekår og økonomi, sier hun. 

Områder som f.eks folkehelse, et godt og trygt hjem, bolig, skole, fritid og sosiale betingelser bør i langt større grad være gjenstand for forskning. Det vil denne videreutdanningen kunne bidra til.

Rett i jobb

Når studieåret er over er forskerduoene allerede i gang:

-Eksamensoppgaven er lagt opp som en prosjektoppgave, slik at studentene kan bruke den til å søke om midler til videre prosjektutvikling eller konkrete forskningsprosjekter, sier Marit Borg.

 

MARIT BORG: Er glad for å kunne invitere et nytt kull til videreutdanning. (Knut Jul Meland/HiBu)

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen