Publisert: 16. november 2011
Huset, Vågsbygd - Marit Refstie, Tor Jones, Anita Hamre og Stian Olsson
UT AV ENMANNSASYLET -Man kommer seg ut av enmannsasylet, i stedet for å sitte alene, røyke, drikke kaffe og trykke på knapper, er man med på noe, sier Marit Refstie (t.v) om Huset. Sammen med Tor Jones, miljøteraput (nr. 2 f.v.), Anita Hamre nr. 3 f.v.) og Stian Olsson, musikkterapeut (nr. 4 f.v) skal hun undersøke mer eksakt hva som gjør aktivitetssenteret så bra for brukerne. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen)

Vil undersøke kvaliteten på Huset

Vil undersøke kvaliteten på Huset

Aktivitetssenteret får mye skryt, men hva er det egentlig som gjør det så bra?

Miljøterapeuter og brukere ved lavterskeltilbudet Huset Treff og Aktivitetssenter i Vågsbygd utenfor Kristiansand vil gå i dypden. De skal undersøke verdien.

Gode aktiviteter

-Vi har fått rosende tilbakemeldinger om at det vi gjør er bra, fra sykehuset blant annet. Nå ønsker vi å finne ut mer eksakt hva senteret kvalitativt betyr for brukerne, sier Tor Jones, miljøterapeut.

Hva gjør deltakelsen med dem som bruker aktivitetssenteret? Forandrer det noens liv på sikt? Slike spørsmål er interessante.

-Selvfølgelig kan folk si noe generelt om at det er hyggelig å komme hit, men kanskje er det noe bestemt ved aktivitetene som gjør Huset attraktivt, sier Stian Olsson, musikk- og miljøterapeut.

Brukerundersøkelse

For å få svar skal de gjennomføre kvalitative gruppeintervjuer etter modellen Bruker spør bruker.

-Jeg håper å kunne være med på å bevare det som er bra ved aktivitetssenteret, sier Marit Refstie.

Kunnskapende nettverk

Prosjektet er et av 15 i Kunnskapende nettverk, som ble presentert på et seminar i Kristiansand i dag.

Kunnskapende nettverk er en av satsningene til Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap, som blir etablert og drevet av Praxis Sør ved Universitetet i Agder, på oppdrag fra NAPHA.

Brukerkunnskap skal løftes, derfor er også brukere involvert i alle de 15 prosjektene.

-Ulike aspekter ved brukerkunnskap er den røde tråden, forteller Sigrid Nordstoga, førstelektor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitet i Stavanger.

Får veiledning i metode

Prosjektene går fra april 2011-mai 2012. Alle får veiledning av en vitenskapelig ansatt fra UiA eller Agderforskning. I alt er fem veiledere knyttet til prosjektene.

-De som ønsker det, og har den formelle kompetansen som kreves, kan velge å ta eksamen i mai neste år. Dette gir 10 studiepoeng i emnet "Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen", sier Nordstoga.

Kunnskapende nettverk kan være et grunnlag for å utvide eller starte nye nettverk, som kan løfte arbeidet med brukerkunnskap enda et hakk videre, mener Tove Johnsen, prosjektleder for Nasjonalt temanettverk for brukerkunnskap.

 

 

 

 

 

 

 

BYGGER NASJONALT TEMANETTVERK FOR BRUKERKUNNSKAP: Sigrid Nordstoga og Tove Johnsen er henholdsvis veileder og leder for prosjektene som skal løfte brukerkunnskap i kommunene.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen