Publisert: 28. november 2011
Berit Kaardal med hund
STØTTEPERSON:-Det å få arbeide med mennesker som sliter, og få være en støtteperson og del av behandlingskjeden for dem, er det beste med jobben min, sier psykiatrisk sykepleier i Lærdal kommune, Berit Kaardal. Her med elghunden Pan. I bakgrunnen Lærdal sentrum. FOTO: Privat.

-Kunnskap er avgjørende og styrkende

-Kunnskap er avgjørende og styrkende

Intervjustafetten "Psykisk helsearbeid Norge rundt". Etappe 20: Lærdal kommune.

Navn: Berit Kaardal, Lærdal kommune

Jobb: Psykiatrisk sykepleier i kommunehelsetjenesten, ved Lærdal helsesenter som er et lavterskeltilbud

Utfordret av: Ingun Vattekar Ulvestad, Balestrand kommune

Sender stafettpinnen videre til: Anne Lise Steinheim, Årdal kommune

-Skildre kommunen din med tre ord:

-God, vakker, utfordrende.

-Hva er det beste med jobben din?

-Kontakten med brukerne og pasientene. Det å få arbeide med mennesker som sliter, og få være en støtteperson og del av behandlingskjeden for dem.

-Og hva er det verste?

-Å se behov for hjelp og tilbud, og ikke ha mulighet til å yte nok. Ressurser er oftest spørsmålet her.

-Nevn en ting du mener kan gjøre det psykiske helsearbeidet i kommunene bedre:

-God organisering, og gode lokaliteter til å utøve nettverksarbeid og gi lavterskeltilbud. En forutsigbar økonomi. Opptrappingsplanen kunne godt vart lenger. Nå etter Opptrappingsplanen ser vi at kommunene skjærer ned igjen på tilbudet. Det er trist. I vår kommune jobber vi for å markedsføre og styrke psykisk helsefeltet, og få kommunen til å øremerke midler selv om de mottar rammetilskudd fra staten.

-Nevn et tiltak din kommune er involvert i som du vil framheve?

-Heldøgns bosted for alvorlig syke. Det er ingen selvfølge at en så liten kommune har det. Jeg også stolt av arbeidet som kriseteamet vårt gjør. Teamet har eksistert siden 1998, og gjør etter min mening en god og viktig jobb ved for eksempel ulykker, selvmord eller andre krisesituasjoner.

-Hva synes du om at NAPHA har lansert kunnskapsbasen www.psykiskhelsearbeid.no?

-Flott. Kunnskap er avgjørende og styrkende for oss i tjenesten. Men jeg er dessverre selv alt for lite på nett.

-Et annet nettsted du kan anbefale?

-Psykopp.no, voksneforbarn.no.

-Gi terningkast til regjeringens innsats for psykisk helse:

-Fem. Det har skjedd en stor og viktig satsning innen psykisk helsefeltet i Norge. Dette gjelder både oppbyggingen av psykiske helsetjenester i kommunene, og det at mennesker ute i distriktene skal ha god nærhet til spesialisthelsetjenesten gjennom DPS-ene. Samtidig er det store utfordringer ved at rus og psykiatri stadig oftere slås sammen, og jeg er spent på om ekstra ressurser følger med. 

-Hva gjør du selv for å ta vare på din psykiske helse?  

-Jeg prøver å ha et godt forhold til mine nærmeste, gleder meg over kulturopplevelser, naturen, fysisk aktivitet og internasjonalt vennskapsarbeid.

-Anbefal en bok, film eller annen god kultur:  

-Film: Piano. Bok: Pinnsvinets eleganse av Muriel Barbery. Det er også alltid hyggelig med et besøk på en bildeutstilling.

 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen