Publisert: 30. november 2011
Christine Øye
-UTROLIG VIKTIG: -Nå som mye av behandlingen og hjelpen til mennesker med psykiske lidelser overføres til kommmunene, er det utrolig viktig å få fokus på bruk av tvang i kommunalt psykisk helsearbeid, mener prosjektleder Christine Øye. FOTO: Svein Ove Eikenes (Høgskolen Stord/Haugesund).

Skal forske på tvang i kommunene

Skal forske på tvang i kommunene

To millioner kroner har Høgskolen Stord/Haugesund fått fra Ekstrastiftelsen, til et treårig forskningsprosjekt omkring omsorg og tvang i kommunalt psykisk helsearbeid.

-Det er helt fantastisk, og uhyre viktig at vi nå får midler til å gå dypt inn i denne tematikken, sier førsteamanuensis og prosjektleder ved Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), Christine Øye, til napha.no.

Kvalitativ studie

Hun har jobbet i snart tre år med å skaffe midler til prosjektet, som heter ”En kvalitativ studie av spenningsfeltet mellom omsorg og tvang i kommunalt psykisk helsearbeid".

-Nå som mye av behandlingen og hjelpen til mennesker med psykiske lidelser overføres til kommmunene, er det utrolig viktig å få fokus på bruk av tvang i kommunalt psykisk helsearbeid, mener Øye.

Stord og Tysvær

Til HSHs nettside forteller hun at forskningen kommer til å foregå i to utvalgte kommuner:

-Vi har inngått en samarbeidsavtale med to kommuner, Stord og Tysvær, og kommer til å gjøre mye av forskningsarbeidet der, sier Øye.

Forskningsprosjektet har sitt utspring i vestlandssamarbeidet UH-nett Vest.

Ser på gråsone

Prosjektet vil blant annet fokusere på gråsonen mellom tvang og omsorg.

-Hvor går grensen mellom omsorg og tvang? Det er forsket lite på dette innen kommunalt psykisk helsearbeid i Skandinavia. Noe forskning er gjort i England, sier Øye til napha.no.

-Ris bak speilet

Også uformell kontra formell tvang blir et tema.

-I hvlken grad benyttes for eksempel ris bak speilet og lokkemidler? Hvordan står denne uformelle tvangsbruken i kommunene i relasjon til den formelle tvangsbruken som utøves av spesialisthelsetjenesten? Vi ønsker å se på hvordan tvangskejden mellom de ulike tjenestenivåene fungerer og utøves, sier Øye.

-Få frem spenningsfeltet

Hun er ute etter å finne ut hvordan tvangsbruken oppleves både av dem som mottar tjenestene, og av de ansatte.

-Målet er å få frem spenningsfeltet mellom tvangsutøvelse og kontroll på den ene siden, og omsorg og brukermedvirkning på den andre siden. Dette spenningsfeltet vil vi også se i lys av statlige styringsintensjoner og pålegg, sier hun til hsh.no.

De gode eksemplene

Prosjektlederen vil også finne de gode eksemplene.

-Hva gjør ansatte i kommunene for å unngå å bruke tvang? Kanskje er de kommunalt ansatte flinke til å forhandle, fordi de ikke har mulighet til å ta i bruk formell og lovfestet tvang? Kan spesialisthelsetjenesten lære noe av kommunal praksis her, undrer Øye.

Ønsker NAPHA-samarbeid

Hun ønsker seg et samarbeid med NAPHA.

-Vi vil gjerne samarbeide med NAPHA om hvordan vi i etterkant av undersøkelsen kan drive fagutvikling i kommunene relatert til bruk av tvang og omsorg, sier hun.

-Vinn–vinnsituasjon

NAPHA-leder Trond Hatling tar i mot invitasjonen med takk:

-Praksisrelevant kunnskapsformidling fra forskningsprosjekter er en av våre kjerneoppgaver. Samarbeid med FoU-miljøer om hvordan slik formidling kan inngå som del av kommunal fagutvikling vil være en vinn–vinnsituasjon som vi selvsagt involverer oss i, sier Hatling.

Stort behov

Han er glad for at det skal forskes på tvangsbruk i kommunalt psykisk helsearbeid.

- Det er lite forskningsbasert kunnskap om kommunens håndtering av dette spenningsfeltet, og om hvordan de møter spesialisthelsetjenestens forventninger, sier Hatling, og legger til:

-Paulsrudutvalget og de regionale strategier for kvalitetssikret og redusert bruk av tvang er blant mange pågående initiativ på tvangsområdet, hvor jeg opplever at  kommunens framtidige rolle i liten grad blir tydeliggjort.

Konferanse til våren

Første ledd i et samarbeid er allerede på gang:

-Vi skal ha en forskningskonferanse til våren i samarbeid med NAPHA, der tema skal værre forskning som foregår i Norge innen feltet psykisk helsearbeid, forteller Christine Øye.

POSITIV: NAPHA-leder Trond Hatling.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen