Publisert: 01. desember 2011
Penger
FORPLIKTENDE: Inntil 1 million kroner kan man få innvilget til forpliktende samhandling mellom kommuner og helseforetak om mennesker med alvorlige psykiske lidelser. 15. februar er søknadsfristen. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Midler til samhandling

Midler til samhandling

15.februar er søknadsfristen for prosjekter som ønsker midler i 2012 til samhandling om mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Helsedirektoratet skriver på sin nettside at 15.februar er fristen for å søke "Tilskudd til utvikling av organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller mellom kommuner og helseforetak for mennesker med langvarige og sammensatte behov for tjenester innen psykisk helsefeltet - 2012".

Startede prosjekter prioriteres

Helsedirektoratet opplyser at prosjekter som er igangsatt, og som har skissert en flerårig prosjektplan, vil bli prioritert ved tildeling av midler i 2012.

Forpliktende samarbeid

Målet er å bidra til utvikling av organisatorisk forpliktende samarbeidsmodeller mellom kommuner og helseforetak.

Inntil 1 million

Direktoratet skriver at brukerperspektivet må komme tydelig fram, og at forslag til samhandlingsmodeller skal ta utgangspunkt i brukernes behov for tjenester. Satsingen vil ha en varighet på 3- 5 år, med forbehold om Stortingets godkjenning. Søknader kan bli innvilget med inntil 1 million kroner.

54 prosjekter

54 prosjekter omfattes i dag av Helsedirektoratets tilskuddsordning. NAPHA har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å være kontaktinstans for prosjektene

Legger til rette

NAPHA legger til rette for kontakt- og erfaringsutveksling mellom prosjektene, samt sørger for løpende oversikt over status for prosjektene og fagfeltet.

NAPHA vil også bistå Helsedirektoratet med å dokumentere gode modeller og metoder for samhandling, som egner seg for implementering flere steder i landet og ovenfor flere målgrupper.

NAPHA-konferanse

Nylig holdt NAPHA en konferanse på Gardermoen om samhandling, der deltakerne i de 54 prosjektene var hovedmålgruppe.

  • Kontaktperson i Helsedirektoratet: Seniorrådgiver Kaja Cecilie Sillerud, tlf. 24 16 38 95, e- post: kcs@helsedir.no

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen