Publisert: 06. desember 2011
Retningslinjer for psykoselidelser
TIDLIG INN: En ser muligheten av å forebygge de alvorligste psykoselidelsene ved å komme tidligere til med et bedre behandlingstilbud, skriver direktoratet.

Psykoselidelser: Ny retningslinje på høring

Psykoselidelser: Ny retningslinje på høring

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser er sendt ut på høring. Svarfrist er 1.mars 2012.

Høringsinvitasjonen er sendt ut til et utvalg organisasjoner som erfaringsmessig har stor interesse av utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser i Norge, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.

Åpent for alle

Samtidig presiserer direktoratet at alle som ønsker å delta i høringen har anledning til det, selv om de ikke har mottatt høringsinvitasjonen.

Mål

En ser muligheten av å forebygge de alvorligste psykoselidelsene ved å komme tidligere til med et bedre behandlingstilbud, skriver direktoratet, som beskriver målene for retningslinjen slik:

  • Kvalitetsforbedring ved implementering av kunnskapsbasert praksis i alle deler av tjenesteapparatet slik at personer med psykoselidelser får den best dokumenterte utredning, behandling og oppfølging.
  • Anbefalingene gir pasienter/brukere og deres familie informasjon om ulike tilbud og bidrar til at de kan ta informerte valg tilpasset egne behov og prioriteringer.

Målgrupper

Målgruppene er de delene av tjenesteapparatet som har en rolle i utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser, samt personer med psykoselidelser selv og deres pårørende.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen