Publisert: 14. desember 2011
Konsultasjon
VIKTIG SKRITT: Forslaget om bedre finansiering av psykologer i kommunen er et viktig skritt for å sikre et likeverdig tilbud til mennesker med somatiske og psykiske lidelser, mener president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Vil styrke psykolog-finansiering

Vil styrke psykolog-finansiering

En samlet helse- og omsorgskomité mener fastere finansielle rammer er veien å gå for å gjøre psykologkompetanse mer tilgjengelig i kommunen, skriver Psykologforeningen på sin nettside.

–Et viktig skritt for å sikre et likeverdig tilbud til mennesker med somatiske og psykiske lidelser, sier president i Norsk Psykologforening, Tor Levin Hofgaard, til psykologforeningen.no.

Innstilling til Stortinget

I en innstilling til Stortinget (side 84) skriver Helse- og omsorgskomiteen: 

"For å sikre befolkningen tilgang på nødvendig psykisk helsearbeid og at satsingen på psykologer i kommunale helsetjenester blir styrket, mener komiteen at regjeringen bør vurdere finansieringsordninger for psykologer i kommunen".

Første gang

Det er ifølge psykologforeningen.no første gang hele komiteen – inkludert regjeringspartienes egne representanter – går inn for å se nærmere på finansieringsordningen for å sikre kommunepsykologtilbudet.

-Bred erkjennelse

- Komiteens holdning er i tråd med en bred erkjennelse av den psykiske helsens betydning for alle arenaer og sektorer i årene som kommer, sier Tor Levin Hofgaard.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen