Publisert: 22. desember 2011
Eskil Pedersen
BEHOV OVER TID: -Jeg tror at mange av oss som var på Utøya på et tidspunkt i livet, kanskje om ett eller flere år, kan få behov igjen for å snakke med psykolog. Da håper jeg at man er på tilbudssiden også i fremtiden, sier AUF-leder Eskil Pedersen. Foto: AUF.

AUF-lederen: -Vil forstyrres

AUF-lederen: -Vil forstyrres

-I en situasjon der vi som overlevde opplever både stor sorg og andre utfordringer, tror jeg de fleste ønsker å bli forstyrret og at hjelpeapparatet tar kontakt og tilbyr hjelp, også etter at det er gått en del tid, sier AUF-leder Eskil Pedersen til napha.no.

De fem månedene som er gått siden terrorangrepet mot AUFs sommerleir på Utøya 22. juli har vært både tøffe og travle for AUF-lederen. Når han nå forbereder seg på sin første jul etter det som skjedde på Utøya, forteller Eskil Pedersen til napha.no at han setter pris på innsatsen fra hjelpeapparatet.

-Formidabel innsats

-I utgangspunktet er det gjort en formidabel innsats i oppfølgingsarbeidet etter 22.juli. Veldig mange har fått et godt tilbud, og det ble mobilisert raskt. Det er tilbakemeldingen jeg har fått også fra andre overlevende og pårørende, sier Eskil Pedersen til napha.no.

-God beredskap

Han mener det er viktig å ta vare på tilbudet.

-Gjennom innsatsen til hjelpeapparatet er det vist at vi har en veldig god beredskap i Norge for slike hendelser. Vi skal være stolte av det, og opprettholde det, mener AUF-lederen.

-Finnes unntak

Media har i tiden etter 22. juli bragt frem eksempler der oppfølgingen ikke har fungert så godt.

-Det finnes unntak, det har jeg også registrert. Men det virker som at når svikt i tilbudet er avdekket, så har man klart å rydde opp i dette ganske raskt, mener Pedersen.

Kontakt og oppfølging

Manglende kontakt og oppfølging er det AUF-lederen har fått tilbakemeldinger om at har vært et problem noen steder.

-Jeg har som sagt hørt mye bra, men også enkelteksempler hvor folk kanskje ikke har hørt så mye fra teamet i kommunen eller fått så mye informasjon, påpeker Pedersen.

Kjenner ikke systemet

Han mener det var veldig bra at sentrale myndigheter anbefalte kommunene å være proaktive og oppsøkende overfor overlevende, etterlatte og andre pårørende.

-Det finnes nyanser og unntak sikkert, men jeg tror de fleste synes det er fint å få tett og god oppfølging, ikke minst fordi man ikke vet hvordan systemet fungerer og hvor man skal henvende seg, sier Pedersen.

Små vs store kommuner

-Har du inntrykk av at store kommuner med mange ressurser har gitt bedre oppfølging enn mindre kommuner? 

-Det kan godt hende det er noe sannhet i det, og kapasitetsmessig er det i hvert fall noe sannhet i dette. Men jeg vil nyansere bildet litt. Jeg har hørt både gode og dårlige historier om store kommuner, og det samme om mindre kommuner. Det er ingen automatikk i at krisearbeidet fungerer best i en stor kommune, mener AUF-lederen.

-Nettverk viktigst

-Hva har vært viktigst for deg i forhold til å jobbe deg gjennom det som har skjedd?

-Jeg har hatt psykolog, og det har vært bra. Men det viktigste for meg har vært nettverket mitt og kolleger i AUF, understreker Pedersen.

Ulik tilhørighet

-De som var på Utøya kan ha ulik tilknytning til AUF, alt fra de mest politisk aktive til de som søker dit av mer sosiale grunner. Har du registrert ulikheter i hvordan disse ulike gruppene har hatt et nettverk å spille på i AUF etter det som skjedde 22.juli?

-Det er klart at det er en del som har løsere tilknytning til miljøet enn andre, og det tror jeg vi skal være åpne på at kan være en utfordring. Men jeg håper at mange har opplevd å finne et nettverk og tilhørighet i AUF gjennom de mange fellesarrangementene som har vært etter 22. juli, sier Pedersen.

-Viktig å engasjere seg

-Tror du ungdom er blitt mer redde for å engasjere seg politisk etter det som skjedde 22. juli?

- Det er ingenting som tyder på mindre engasjement. Mange ungdomspartier opplever økt tilstrømning. Ikke fordi folk er nysgjerrige på Utøya, men fordi de har sett at det er viktig å engasjere seg, mener han.

-Naturlig tanke

-Hvordan har det som skjedde 22. juli påvirket dine tanker om egen fremtid og karrierevalg?

-Jeg tenkte litt på det helt i begynnelsen, om det var politikk jeg ville drive med. Det var vel en naturlig tanke. Men jeg avfeide det veldig fort for meg selv, og tenkte at det kanskje er enda viktigere enn før å engasjere seg politisk, forteller Pedersen.

Vil ta Utøya tilbake

-Det har vært mye fokus på at det er viktig at AUF tar Utøya tilbake. Hvordan ser du på dette?

-For organisasjonen er det å ta Utøya tilbake veldig, veldig viktig, fordi Utøya er en så sentral del av både vår og arbeiderbevegelsen i Norges historie. Også for enkeltmennesker er det viktig. Utøya er en så stor del av både meg og mange andre som har vært der i så mange år, så å ta Utøya tilbake er viktig for å klare å se fremover, mener Pedersen.

-Lederrollen en balansegang

-Mange kan kanskje tenke at du som AUF-leder nå har en krevende oppgave, der du både skal ivareta deg selv og andre medlemmer som var på Utøya, og samtidig ha en gnist til å drive organisasjonen fremover. Hvordan tenker du på rollen din?

-Jeg føler jo at hele jobben min som AUF-leder er en balansegang. Det har vært det siden 22.juli. For min del merker jeg at det er viktig å ha forventninger som er tilpasset realitetene, og at det er lov til å få reaksjoner når for eksempel medietrykket blir stort. Samtidig er det en viktig øvelse for meg å si at vi skal ta hverdagen tilbake og tenke fremover, understreker han.

-Sammen i jula

-Når vi nå går inn i jula kan det kanskje være vanskelig for mange å takle kontrasten mellom juleglede og tankene på det som skjedde. Hvordan har dere jobbet med dette i AUF?

- I forbindelse med julen så snakker vi med hverandre. Noen gruer seg, mens andre ser fram til en rolig tid. 22.desember skal vi ha en julesamling i Oslo Domkirke hvor statsministeren og jeg skal holde tale. Vi skal synge sammen, og arrangementet skal vises på nettet. Jeg er også sikker på at mange AUF-ere kommer til å være sammen i jula som venner, sier Pedersen.

Behov i lang tid

Pedersen avslutter med et budskap til ansatte innen psykisk helsefeltet i Norge:

-Jeg tror at mange av oss som var på Utøya på et tidspunkt i livet, kanskje om ett eller flere år, kan få behov igjen for å snakke med psykolog. Da håper jeg at man er på tilbudssiden også i fremtiden, sier AUF-leder Eskil Pedersen.

ESKIL PEDERSEN
  • Født 6. mars 1984 i Skien i Telemark.
  • Leder for Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) siden 17. oktober 2010.
  • Var på Utøya da AUFs sommerleir ble rammet av terrorangrep 22. juli 2011.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen