Publisert: 03. januar 2012
Heidi Fossen
UTPLASSERT: NAV-ansatte Heidi Fossen har arbeid og psykisk helse som sitt hovedområde. Fra 2. januar er hun utplassert hos NAPHA. FOTO: Lisbeth Christensen/NAPHA.

Styrker NAPHAs satsing på arbeid

Styrker NAPHAs satsing på arbeid

-Hver femte sykefraværsdag skyldes psykiske lidelser. Både for samfunnet og den enkeltes livskvalitet er det kjempeviktig å få til godt samarbeid i tjenesteapparatet, slik at flere kan hjelpes ut i arbeid.

Det mener NAV-ansatt Heidi Fossen, som fra 2. januar er utplassert hos NAPHA.

Gjensidig nytte

-Jeg tror at vi i NAV har mye å hente på å bli kjent med kompetansemiljøet i NAPHA, og måten det jobbes på der. Også tror jeg vi har mye å gi tilbake til NAPHA i forhold til forskning og utvikling som NAV driver på området arbeid og psykisk helse, og få spredt kunnskap om dette ut til praksisfeltet i hele landet gjennom NAPHAs nettsider, mener Fossen.

-Kompetanseheving

Gjennom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse er det i alle fylker opprettet koordinatorstillinger. Heidi Fossen er en av to fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse i Sør-Trøndelag.

NAPHA-leder Trond Hatling ser fram til samarbeidet med Fossen og NAV.

-Det er kjempefint av to grunner. Den ene er at vi styrker samarbeidet mellom NAV og NAPHA om arbeid og psykisk helse. I tillegg vil det bety en stor kompetanseheving for NAPHA på dette satsingsområdet for oss, sier Trond Hatling.

-Gode eksempler

Fossen skal finne fram til nettverk som samarbeider godt om arbeid og psykisk helse.

-Ofte finnes gode nettverk, man vet bare ikke om dem. Jeg skal bidra til å lokalisere eksisterende nettverk, og se om jeg finner gode eksempler der på hvordan det kan jobbes med å få flere mennesker med psykiske lidelser ut i jobb. NAPHAs kontaktpersoner i de ulike fylkene vil være unike informasjonskilder for meg, sier Fossen.

Stort behov

Hun viser til at hver femte sykefraværsdag i arbeidslivet skyldes psykiske lidelser, at stadig flere unge uførepensjoneres av samme årsak, og at mange dropper ut av utdanning grunnet psykiske problemer.

-Det å ha fokus på området rus og psykiske lidelser tror jeg er kjempeviktig for at vi skal ta i bruk all kunnskapen og ressursene til de som har falt ut av arbeidslivet eller skolen. Samtidig viser også forskning at for personene selv og deres livskvalitet så er arbeid svært viktig, påpeker Fossen.

Rett i jobb

Forskerne Deborah Becker og Bob Drake ved Darthmouth Psychiatric Research Center i New Hampshire i USA har utviklet en systematisk måte å arbeide på for å få mennesker med alvorlige psykiske lidelser tilbake til ordinært arbeid. Metoden kalles Individual Placement and Support. England er ett av de europeiske landene som over flere år har forsket på metoden, med Rachel Perkins som en av de sentrale engelske forskerne.

-I NAV ønsker vi å prøve ut Individual Placement and Support. Det er en modell som er utviklet spesielt for personer med psykiske lidelser, og der målet er å få folk raskt ut i arbeid slik at de kan rehabiliteres mens de er i jobb, sier Fossen.

  • NAV og HELSEDIREKTORATET anbefaler Rachel Perkins foredrag om metoden, som er tilgjengelig både som video og powerpoint-presentasjon i kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no.

-Tre prosjekter

Hun forteller om et pågående samarbeidsposjekt mellom Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet i flere fylker om bruk av IPS-modellen.

-I Sør-Trøndelag har vi fått midler til tre slike prosjekter, der det er et felles oppstartsmøte 13. januar, sier Fossen.

Heltid en måned

Hun er i første omgang utplassert hos NAPHA på heltid i en måned.

-Etter det er det snakk om en dag i uka i tre måneder med eventuell forlengelse etter en vurdering av nytten, forteller Fossen, som har jobbet i NAV og Trygdeetaten siden 1985. 

GLAD FOR NAV-SAMARBEID: Trond Hatling, leder for NAPHA.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen