Publisert: 12. januar 2012
Oslo
DE FIRE STORE: Midlene går til de fire største byene. Formålet er å styrke innsatsen overfor mennesker som ikke nås av hjelpeapparatet i tilstrekkelig grad. Foto: www.colourbox.no.

60 millioner til storbytiltak

60 millioner til storbytiltak

60 millioner kroner skal i år fordeles til storbytiltak for personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer.

Tilskuddsordningen gjelder de fire største byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

De som ikke nås

Formålet med ordningen er å styrke innsatsen overfor mennesker som ikke nås av hjelpeapparatet i tilstrekkelig grad. Målgruppen kjennetegnes av at de ofte mangler et fungerende sosialt nettverk, lever under svært dårlige boforhold eller er uten fast bolig.

Kompetent hjelp

Direktoratet ønsker med satsingen å sikre målgruppen god og kompetent hjelp, herunder stabile boforhold, etablering av ambulante og oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam samt helhetlige og sammenhengende tjenester.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen