Publisert: 13. januar 2012
Familie
BRUKERMEDVIRKNING: -Det er godt dokumentert at familieråd virker. Den sterke brukermedvirkningen gir de involverte et eierskapsforhold til beslutningene som tas, skriver Rannveig Ohren i en artikkel på psykiskhelsearbeid.no. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Positive erfaringer med familieråd

Positive erfaringer med familieråd

Barneverntjenestene i 12 kommuner i Gudbrandsdalen har positive erfaringer med å hjelpe familier og deres nettverk til selv å finne løsninger på egen situasjon gjennom familieråd. Nå videreføres prosjektet.

-Flere familier i Gudbrandsdalen får tilbud om familieråd. Barn og familier får være med å bestemme når viktige avgjørelser i deres liv skal tas, skriver Rannveig Ohren i en artikkel på psykiskhelsearbeid.no.

Implementert tiltak

Ohren er prosjektleder for Familieråd 12K. Prosjektet skulle vare i to år fra 2010-2011, men er blitt forlenget ut 2012. Navnet 12K kommer av at det er et samarbeid mellom 12 kommuner, der målet er å gjøre familieråd til et implementert tiltak i barneverntjenestene i disse kommunene.

Økende aktivitet

-I 2010 ble det gjennomført åtte familieråd i prosjektkommunene. I 2011 er det gjennomført 25 familieråd. Det blir spennende å følge aktiviteten i 2012, skriver Ohren.

Finner selv løsninger

Familieråd er en beslutningsmodell der barnevernet gir den aktuelle familien og deres nettverk mulighet til å være med på å bestemme når viktige avgjørelser i deres liv skal tas. De finner selv løsninger og får ansvar for å gjennomføre dem.

FAMILIERÅD
  • Familieråd er en beslutningsmodell, der barnevernet gir den aktuelle familien og deres nettverk mulighet til å være med på å bestemme når viktige avgjørelser i deres liv skal tas. De finner selv løsninger og får ansvar for å gjennomføre dem.
  • Det er godt dokumentert at den store graden av brukermedvirkning som familierådsmodellen innebærer har positiv virkning.
  • I Gudbrandsdalen har 12 kommuner samarbeidet i to år om å gjøre familieråd til et implementert tiltak i barneverntjenesten. Prosjektet Familieråd 12K videreføres ut 2012.
PROSJEKTLEDER: Rannveig Ohren.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen