Publisert: 17. januar 2012
nettverk
HVA GJØR NETTVERKENE? Valdres viser vei er et fagnettverk i Oppland. Les om dette, og andre nettverk, i en ny samling artikler på Psykiskhelsearbeid.no.

Læring i nettverk blir dokumentert

Læring i nettverk blir dokumentert

Nysgjerrig på hva som foregår i nettverk som arbeider med å øke kvaliteten på psykisk helsearbeid i Norge?

Grupper samarbeider på tvers - i kommunene, mellom kommunene, regionene og etatene. Mye av kompetanseutviklingen innen psykisk helse i Norge foregår i nettverk.

Nettverk med mål

På Psykiskhelsearbeid.no kan du i dag lese om flere nettverk som jobber for å forbedre det psykiske helsearbeidet:

Vi er i gang med å dokumentere mye av det spennende prosjektarbeidet som foregår i nettverk i sosial- og helsetjenestene. Og, vi skal samle og vise flere slike praksiseksempler.  

Læring i nettverk

NAPHA arbeider med læring i ulike typer nettverk og samarbeidsgrupper fordi vi mener det kan bidra til kunnskapsbasert utvikling i kommunene.

-Vi ønsker at nettverkene skal være en møteplass som stimulerer til fagutvikling og samhandling, sier faglig rådgiver i NAPHA, Petter Dahle. 

NAPHA er involvert i nettverk som jobber med kompetanse både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan, bl. a lokale kompetansenettverk, nasjonale temanettverk og i nettverk for de store byene i landet.

Konferanse i Trondheim

I dag samles deltakere fra 13 ulike nettverk til konferanse for å dele erfaringer. NAPHA er arrangør og vil dokumentere enda mer fra nettverkenes erfaringer og kunnskap.

Fungerer det?

På hvilken måte er det nyttig for norske kommuner å delta i nettverk og kommunalt samarbeid? Her finner du interessant lesestoff til videre diskusjon:

Mens erfaring viser at nettverk kan fungere som en arena for læring, og dermed utvikle tjenestene i kunnskapsbasert og samhandlende retning, viser forskning at læringsnettverkene har positiv, men begrenset effekt.

Mer om kompetanseutvikling

 

 

 

 

 
 

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen