Publisert: 17. januar 2012
F.v. Tone Andersen, Grete Vedlog og Thore Folland
PRESENTERTE NETTVERK: Tone Andersen (t.v.) og Grete Vedlog (midten) presenterte et nettverk for ledere innen psykisk helse i Oslo, mens Thore Folland (t.h.) holdt innlegg om et nettverk av 10 kommuner i Møre og Romsdal. Foto: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Delte sine nettverkserfaringer

Delte sine nettverkserfaringer

Det å ha gode temaer for møtene, å møtes jevnlig og ha faste deltakere er viktig for å få samarbeid i nettverk til å fungere, mener nettverksledere innen psykisk helsefeltet.

-Av de ti kommunene som er med i nettverket vårt, er det bare Molde som har over 10 000 innbyggere. I mange kommuner er det kanskje bare én person som jobber innen psykisk helsearbeid, og med så stort ansvar alene er det fint å kunne møte kolleger fra andre kommuner for å dele erfaringer og få nye ideer, mener Thore Folland.

Molde-nettverk

17. januar deltok han på NAPHAs erfaringsseminar knyttet til nettverk innen psykisk helse, arrangert i Trondheim. Folland er koordinator for psykisk helsearbeid i Molde kommune, og leder av et kommunenettverk av ansatte innen psykisk helsefeltet i 10 kommuner i Møre og Romsdal. Nettverket har eksistert i fire år.

-Like tjenester

-Et hovedmål med å møtes i nettverk er å skape mer like tjenester og et mest mulig verdig liv for brukerne, uavhengig av hvor de bor, forklarer Folland.

Over kommunegrensene

Han nevner et eksempel på å jevne ut kommunale forskjeller i psykisk helsetilbudet:

-I Molde har vi for eksempel to psykologer, og holder kurs i depresjonsmestring. Andre kommuner i nettverket har kanskje ikke psykologtjeneste i det hele tatt. Vi prøver derfor gjennom nettverksarbeidet å få til at kurstilbudene i Molde kan omfatte brukere også i andre kommuner, sier Folland.

Hyppige møter

Han er fornøyd med at seks til åtte kommuner greier å prioritere nettverket høyt.

-Vi har en nokså hyppig møtefrekvens, med møter hver fjerde uke i tre timer. Vi lager halvårlige møteplaner med hovedtema for hvert møte, og prøver å ha faste representanter fra hver kommune for å unngå mye unødvendig repetisjon og sikre fremdrift, sier Folland.

-Sikrer kunnskapsfokus

Også Høgskolen i Molde og NAPHA deltar i nettverket.
 
-Det sikrer at vi får trykk på kunnskapsutvikling og oppdatering på forskning innen feltet. Dette er noe av det som gjør at jeg synes nettverksarbeidet fungerer så godt, mener Folland.

Mangler brukere

Det han mener mangler i nettverket er brukerrepresentasjon.

-Vi har en person som representerer Mental Helse i Molde kommune. Det blir mye når alt arbeidet faller på én person, påpeker han.

Spesialisthelsetjenesten med

Også spesialisthelsetjenesten er representert med to personer fra Klinikk for voksenpsykiatri i Molde. 

-Etterhvert vil disse få større betydning for nettverket, sier Folland.

Nytte og utfordringer

I sitt innlegg på konferansen oppsummerte Thore Folland nytten av og utfordringer ved nettverket slik:

 • Lære av erfaringer fra andre kommuner
 • Innhente støtte for sitt arbeid fra kollegaer
 • Prosess som kan utvikle roller og identitet, bevisstgjøring av eget arbeidsfelt og egen praksis.
 • Å levere problemstillinger inn i nettverket kan gi nye perspektiver og løsningsformer
 • Nettverket kan ha betydning for praksis og samhandling mellom kommuner - konklusjonene i møtene bør refereres til kommuneledelsen og Fylkesmannen.
 • Belyse ulike sider av felles utfordringer

Varierte møtetemaer

Blant temaene for møtene er forebygging, bolig, økonomi, oppfølging av personer med store behov for sammensatte tjenester, organisering og innhold av tjenester, samarbeid og samordning, rekruttering og kompetanse og begrepsavklaringer.

Ledernettverk i Oslo

Også et nettverk av ledere innen psykisk helsefeltet i Oslo ble presentert under seminaret. Nettverksdeltaker og leder for Enhet psykisk helse i Stovner bydel, Tone Andersen, presenterte nettverket sammen med nettverksleder Grete Vedlog fra Helseetaten i Oslo kommune.

Sammensatte lidelser

-Vi ser aller størst behov for å utveksle erfaringer om både rus og psykiske lidelser, og det å skaffe bolig både til denne og andre målgrupper, forteller de to.

Fornøyd med NAPHA

NAPHA tok initiativ til dette nettverket, og deltar sammen med blant annet Fylkesmannen.

-Vi er veldig fornøyd med at NAPHA er med i nettverket. NAPHA sitter på mye kompetanse, og kommer med gode innspill blant annet om viktige kontakter innen ulike temaer, sier Andersen.
 
Både hun og Andersen er enige med Thore Folland i at gode og relevante temaer er viktig for å trekke deltakere til møtene.

Temaer som tas opp

Samhandling med spesialisthelsetjenesten, tilrettelegging av tjenester for utfordrende målgrupper, erfaringer med kommunepsykolog samt brukermedvirkning, er blant temaene som har vært oppe i nettverksmøtene den siste tiden.

Ideer og input

Hensikten med Oslos ledernettverk oppsummerer de to slik:

 • Møte andre ledere
 • Dele erfaringer
 • Tid til refleksjon og dialog
 • Få idéer og input
 • Få idéer til samarbeidsformer
 • Kontaktpunkt til Fylkesmannen og Napha

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen