Publisert: 26. januar 2012
Legevakt/sykehus
OMFATTENDE: Studien tok utgangspunkt i informasjon om 5317 akuttinnleggelser ved Sandviken sykehus i en treårsperiode. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Legevakten bruker oftere tvang

Legevakten bruker oftere tvang

Legevakten henviser ikke pasienter oftere unødig til akuttinnleggelse i psykiatriske avdelinger enn andre henvisende instanser, men har en høyere bruk av tvang, viser en ny studie.

Legevaktene er ansvarlige for en høy andel av akuttinnleggelsene i psykiatriske avdelinger, og man har derfor vært bekymret for om legevaktene henviser pasienter unødig. Men det er det ikke grunn til i følge en studie fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, skriver Uni Helse på sine nettsider.

Sammenlignet

Forskerne sammenlignet pasienter innlagt fra legevakt med pasienter innlagt fra henholdsvis fastleger, spesialisthelsetjenesten i psykiatri og andre spesialiserte helsetjenester.

Andelen akuttinnleggelser som kunne vært håndtert på en alternativ måte var like stor, uavhengig av hvem som henviste pasienten, skriver Uni Helse.

Over 5000 innleggelser

Studien tok utgangspunkt i informasjon om 5317 akuttinnleggelser ved Sandviken sykehus i en treårsperiode fra 2005 til 2008.

Uhensiktsmessig tvang

Studien viser at legevakt hadde en høyere andel tvangsinnleggelser, og brukte oftere politiassistanse enn andre henvisende instanser. Samtidig ble flere av de tvangshenviste pasientene fra legevakt tatt i mot på frivillig basis sammenliknet med tvangshenviste pasienter fra andre instanser. Dette gjaldt i hovedsak pasienter kjent i psykiatrien fra før. I følge forskerne kan dette indikere uhensiktsmessig bruk av tvang i legevaktsammenheng, skriver Uni Helse.

Les hele studien

Last ned hele studien, som heter Admissions to a Norwegian emergency psychiatric ward: patient characteristics and referring agents. A prospective study.

Kommenter:

Mer om

nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen